There are currently users on this website.
login Go 
 
 
เกี่ยวกับ MTT Student Services

เป็นเวลา17 ปีแล้วที่MTTได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยและต่างชาติจนประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการศึกษามากกว่า 35,000 คน นโยบายของ MTT คือ การให้บริการให้ดีที่สุดอย่างมืออาชีพ

ที่ MTT เราได้จัดเตรียมบริการดังนี้

 • ให้คำแนะแนวทางการศึกษาต่อของประเทศออสเตรเลียฟรีโดยจัดหา หลักสูตรที่ดีที่สุดและเหมาะสมให้กับนักเรียน
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินและการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
 • บริการจัดหาที่พัก
 • บริการไปรับที่สนามบิน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน part-time ฟรี
 • ให้คำแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสอบ IELTS ฟรี
 • ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้าน
 • ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการขอวีซ่าฟรี
 • ให้คำปรึกษาในการขอวีซ่าทั้งแบบวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าถาวร
 • บริการอินเตอร์เน็ต ถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้เทคโนโลยีต่างๆฟรี
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtted.com / www.australian.co.th และ www.siamoz.com

ประวัติของ MTT
MTT ศูนย์ข้อมูลศึกษาต่ออสเตรเลียได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ 2534 โดยเริ่มจากการค้าที่ถนนแบทเธิรสท์ใจกลางของย่านธุรกิจ วันนี้MTT ที่สาขาซิดนีย์ได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการทางการศึกษาทั่วโลกและจัดหาโรงเรียนให้ กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก

MTT ได้เริ่มขยายสาขามาที่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ 2544 โดยเปิดตัวที่ MTT สาขากรุงเทพ MTT ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและโรงเรียนสอนภาษาที่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี อุดรธานีและฉะเชิงเทรา
MTT ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนจนประสบความสำเร็จมากกว่า 35,000 คน โดยจัดหาข้อมูลอย่างมืออาชีพและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย สถาบัน TAFE วิทยาลัยเอกชนและโรงเรียนสอนภาษา
MTT จะมีทำการขยายการตลาดไปที่ยุโรป อินโดนีเซีย อินเดีย และจีนเพื่อพิสูจน์ความสำเร็จ

หน้าที่ของ MTT
MTTมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เดินทางไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการศึกษา และจุดมุ่งหมายของพวกเขา   MTT ได้นำนักเรียนไปสู่การศึกษาที่ดีเยี่ยมโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย MTT ประสบความสำเร็จเพราะเข้าใจจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของนักเรียน จากนั้นเราก็จัดหาสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดที่นักเรียนต้องการ MTT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้การเดินทางของนักเรียนสะดวกสบาย สนุกและปลอดภัย และเป็นการเดินทางไปออสเตรเลียเป็นที่น่าจดจำ

 ผู้บริหาร ผู้ให้คำปรึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้ทำตามความคิดของนักเรียน
เพราะเราเชื่อว่า

 • นักเรียนของเราคือผู้มีความหวัง ความฝันและมีแรงบันดาลใจ ดังนั้นMTT ได้พยายามช่วยเหลือพวกเขาจนประสบความสำเร็จ
 • นักเรียนของเราต้องการการดูแลและความใส่ใจ ดังนั้นเราได้ให้เวลาพวกเขา 24 ชั่วโมงในการดูแล
 • นักเรียนของเรานั้นมีความต้องการต่างกัน ดังนั้นMTT ได้พยายามจัดบริการตามรูปแบบตามที่นักเรียนต้องการ


 
About us
   
MTT คือศูนย์ให้บริการแนะแนว ด้านการศึกษาต่อ ในประเทศออสเตรเลีย แบบครบวงจรโดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน..
Why MTT.
มากกว่า 35,000 คน ที่นักศึกษานานาชาติตลอดจน นักเรียนไทยได้ให้ ความไว้วางใจใช้บริการกับ MTT...
Personnel.
"พ่อแม่ได้ให้เรามา ด้วยความหนักแน่นในจิตใจ เป็นสิ่ง ที่สำคัญ เพื่อเรานักเรียนนักศึกษาได้ ฝึกหัดอบรมเรียนรู้
Mission & Philosophy.
หลักการของ MTTคือการทำหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้าน..


Hot Links


Siamoz

 
ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.