There are currently users on this website.
login Go 
 
 
where would you like to study?

Mtt student services ได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อที่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ชึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรอนุปริญญาที่น่าสนใจ ตลอดทั้งเสนอราคาพิเศษสุดสุด

ข้อมูลรายละเอียดของสถาบันวิทยาลัยต่างๆ หรือ ต้องการจะสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ Mtt student services ตามสาขาที่ใกล้บ้านท่าน

Colleges
International College of Management, Sydney
CRICOS Provider Numbers 01484M, 00002J ABN 54 174 259 919

International College of Management, Sydney หรือ ICMS
ตั้งอยู่ชายฝั่งนอร์ชอร์ของซิดนีย์ เหนือชายทะเลแมนลี่บีช เป็นสถาบันที่ได้รับยการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 สถาบัน ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert in Education (รางวัลในการส่งการศึกษาออกนอกประเทศ) ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ทางสถาบันมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีในแวดวงอาชีพการบริการ หรือการจัดการทางธุรกิจ
 
ICMS เน้นการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรม และยังเป็นแห่งเดียวของประเทศออสเตรเลียที่ได้เป็น IATA Authorized Training Center หรือศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการระดับประเทศทางการบริการทางอากาศ (IATA/UFTAA : International Air Transport Association and United Federation of Travel Agents Association)
 
 * ICMS ได้รับการยอมรับให้ทำงานร่วมกับองค์กรทางท่าอากาศยาน IATA/UFTAA ในเรื่องของการบริหารจัดการสายการบินและงานบริการ จึงนับได้ว่า ICMS เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
 * ICMS มีการเน้นเรียนหลักสูตรแบบเดียวกันกับ Macquarie University ดังนั้นเมื่อจบจาก ICMS ก็สามารถรับปริญญาบัตรจากทาง Macquarie ได้เช่นกัน
 * ICMS ได้ร่วมมือกับทาง Ce'sar Ritz ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top ที่สุดในด้านการโรงแรมของยุโรป ให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนของ ICMS แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการฝึกงานและ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถยื่นเรื่องขอแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำที่อื่นๆได้อีกมากมาย เช่น ในประเทศสหรัฐฯ
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ICMS เน้นการเรียนในระยะสั้นสำหรับระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี คือใช้เวลา 1 และ 2 ปีตามลำดับ และ 1 ปีสำหรับระดับปริญญาโท โดยเน้นเรียน Course work เป็นหลัก
 
ระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี ผ่านการเรียนหลักสูตรในโรงเรียน 12 ปี การประเมินจะเน้นด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ได้คะแนนรวม 5.5 ในการสอบ IELTS โดยได้คะแนน 6.0 ด้านการพูด และ 5.0 ด้านการเขียน หรือจบหลักสูตรไดเรคเอ็นทรี (Direct Entry) จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งใดแห่งหนึ่งจากโรงเรียนต่อไปนี้คือ ACL, Universal English College, International House (Manly), Milton English College และ Sydney English Language College.
 
ICMS จัดหลักสูตรออกเป็น 6 หลักสูตรได้แก่
 • Sport Management (D, As., BBA.)
 • Hospitality Management (D, As., BBA.) *
 • Property Service Management (As., BBA)
 • Retail Services Management (As., BBA)
 • Event Management (D, As., BBA.)
 • International Tourism (D, As., BBA.) *
 •  
  * เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในระดับปริญญาตรี
   
  D = Diploma หรือประกาศนียบัตร (เรียนเต็มเวลา 1 ปี)
  As. = Associate Degree หรืออนุปริญญา (เรียนเต็มเวลา 2 ปี)
  BBA. = Bachelor of Business Administration หรือระดับปริญญาตรี (เรียนเต็มเวลา 3 ปี)

   
  ระดับปริญญาโท
  ICMS จัดหลักสูตรออกเป็น 2 หลักสูตรได้แก่
 • International Business (MIB)
 • Commerce (MCom) ด้าน Marketing, Management, Hospitality and Tourisum


 •  
  ทำไมต้องเลือกเรียนที่ ICMS
 • ปริญญาระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรีทุกปริญญา ออกให้โดยมหาวิทยาลัยแม๊คควารี
 • มีโอกาสออกฝึกงาน ระยะเวลา 38 สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง
 • มีชั้นเรียนขนาดเล็ก เฉลี่ย 25-30 คน
 • อาจารย์และผู้บรรยายเป็นมืออาชีพมาจากกิจการต่างๆ
 • มีงานหลากหลายรออยู่หลังจากเรียนจบ
 • มีนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษานานาชาติเรียนร่วมกัน
 •  
   

        

  Education Menu
  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.