There are currently users on this website.
login Go 
 
 
where would you like to study?

Mtt student services ได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อที่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ชึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรอนุปริญญาที่น่าสนใจ ตลอดทั้งเสนอราคาพิเศษสุดสุด

ข้อมูลรายละเอียดของสถาบันวิทยาลัยต่างๆ หรือ ต้องการจะสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ Mtt student services ตามสาขาที่ใกล้บ้านท่าน

Colleges
North Sydney English College Cricos Provider No:01942A

  "ก้าวสู่อนาคตอันสดใสแบบมีระดับ" กับ North Sydney English College
"North Sydney English College โรงเรียนสอนภาษาที่เด็กไทยคิดว่าไกล แต่จริงๆแล้วสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาถึงได้ในเวลา 10 นาที นอกจากนี้ยังราคาไม่แพงเกินไป สำหรับคนไทยอีกด้วย"

North Sydney English College(NSEC) เป็นสถาบันที่ดีพร้อมทางด้านการสอนภาษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งสถานที่เรียนนั้นตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง ซิดนีย์ หากพูดถึงด้านความสะดวกสบาย และความปลอดถัยของสถานที่เรียนนั้น NSEC จัดว่าตั้งอยู่ในเขตที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง สำหรับนักเรียนอย่างมาก เนื่องจากมีรถไฟฟ้าใต้ดินและรถประจำทางผ่าน รวมไปถึงย่าน North Sydney เป็นย่านที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นย่านทำงาน และเป็นที่อยู่ของชาวออสซี่ที่มีฐานะค่อนข้างสูง

คุณ Aleksandra Gorka ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ North Sydney English College กล่าวถึงสาเหตุที่ นักศึกษามักมาเรียนที่นี่ว่า "เมือง Sydney เป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมาย และฟฎหมายของรัฐอนุญาติให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสทำงานระหว่างศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการศึกษาที่มีคุณภาพไปด้วย"

เมื่อกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของ NSEC คุณ Aleksandra เน้นว่า "NSEC ต้องการที่จะมอบการศึกษาทางด้านภาษาที่มีคุณภาพมากที่สุด พร้อมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสอนที่นี่จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีการพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะก้าวเข้าสู้สังคม และสิ่งที่จะได้รับก็คือใบประกาศนียบัตร ที่รับรองจากสถาบัน NSEC ที่สามารถยื่นเพื่อทำงานได้ หรือแม้แต่ ใช้ผลการเรียนจากทาง NSEC เข้าเรียนต่อกับ TAFE หรือวิทยาลัยเฉพาะทางของออสเตรเลียก็ยังได้"


นอกเหนือจากนี้สิ่งที่นักศึกษาต่างชาติจะได้รับก็คือ
 • สามารถเลือกเรียนได้ 2 ช่วงคือ 8.30 น. ในตอนเช้า และ 20.30 น. เพื่อจะได้สะดวกต่อการทำงานพิเศษ
 • มีบริการรับ-ส่งถึงสนามบิน
 • มีการจัดหาที่พัก สำหรับนักเรียน เพื่อความปลอดภัย และราคาไม่แพง
 • มีห้องสมุดให้เข้ามาค้นคว้า และยืมได้
 • มีกิจกรรมนอกสถานที่ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษากับเพื่อนต่างชาติ
 •  
   English Language Courses
  หลักสูตรทางภาษาอังกฤษ มีให้เลือกเรียน 5 ระดับดังนี้
 • General Intensive English (GIE)
  แบ่งเป็น 5 ระดับ
 • Beginner Level
 • Pre-Intermediate Level
 • Intermediatge Level
 • Upper-Intermediate Level
 • Advanced Level
 • English for Academic Purpose(EAP)
  คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยลัย หรือ ศึกษาต่อ TAFE เน้นทักษะการพูด เขียน Short note อ่านเร็ว Presentation และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
 • TOEIC Preparation Course
 • IELTS Preparation
  เน้นเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 Modules ได้แก่
 • General Module Education
 • Academic Module for Tertiary Education
 • Group Study Tour
 • เป็นคอร์สส้ันๆที่เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการ ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การขี่ม้า ล่องเรือ ปีนเขา เล่นสกีย์ ช๊อปปิ้ง ในเมืองซิดนีย์ การออกป่า เรียนรู้เยี่ยมชมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นสื่อ ในการเรียนการสอน
   
  สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดยเฉพาะเมืองซิดนีย์แล้วละก็ North Sydney English College เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก Education Group ของประเทศออสเตรเลีย(TEG) และผ่านการรับรองคุณภาพจากหลายๆสถาบันเลยทีเดียว
   
   

      

  Education Menu
   
  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.