There are currently users on this website.
login Go 
 
 
where would you like to study?

Mtt student services ได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อที่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย ชึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรอนุปริญญาที่น่าสนใจ ตลอดทั้งเสนอราคาพิเศษสุดสุด

ข้อมูลรายละเอียดของสถาบันวิทยาลัยต่างๆ หรือ ต้องการจะสมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่ Mtt student services ตามสาขาที่ใกล้บ้านท่าน

University
University of Wollongong

 หลักสูตรที่เปิดสอน
 
              มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1951 ห่างจากใจกลางเมืองเพียง
ไม่กี่นาที และห่างจากตอนใต้ของ Sydney เพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น Wollongong เป็นเมืองที่
ผสมผสานวัฒน ธรรม หลากหลาย จากประชากรกว่า 400,000 คน เมืองแห่งนี้ ล้อมรอบด้วย
ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาต่างๆ และมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะเดียวกัน สิ่งอำนวยความสะดวก ก็มีให้ครบครัน
 
University of Wollongong เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาดังนี้
 • Arts Including Communication & Cultural Studies and International Relations
 • Commerce Including Accounting and Finance, Business Information System,
  MIB and MBA
 • International Business
  The Master of International Business (MIB) program prepares students to succeed
  in managerial and professional positions in the global economy.

  ในตลาดโลกปัจจุบันมีความต้องการธุรกิจที่มีความทันสมัยและพร้อมกับการแข่งขันที่สูง ดังนั้นผู้จัดการต้องมีความเข้าใจในความคิดหรือสิ่งที่สัมพันธ์กันในทุกๆด้านรอบโลกเช่น
  วัฒนธรรม การปกครอง เศรษฐกิจ การเงิน หรือแม้แต่การบริหารภายในองค์กร ซึ่งจะ
  แสดงให้เห็นถึงผลของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป

  Business Administration
  The MBA (Advanced) program is an extended MBA degree offering
  students the opportunity to further specialise in their area of interest by completing additional elective subjects.
 • Creative Arts Including Graphic Design & New Media
 • Education Including TESOL
 • Engineeringincluding Civil, Environmental, Mechanical, Mechatronics and
  Materials Engineering
 • Health and Behavioral Studies including Nursing, Phychology and Public
  health
 • Informatics including IT, Computer Science, Computer/Electrical
  Engineering, Internet Science, Maths
 • Science (Logistic)
  The Master of Science (Logistics) ได้รับการยอมรับจากสถาบัน the Chartered Institute
  of Logistics and Transport
  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักบริหารและผู้เชี่ยวชาญในหลายรูปแบบที่พร้อมนำ
  ไปพัฒนา และประกอบการบริหารจัดการซึ่งประกอบการเรียนรู้ทางด้าน logistics และ operations ซึ่ง
  รวมไปถึง supply chain management ในรายละเอียดสำคัญของ โรงงาน การขนส่ง การบริการ
  และ ภาคอุสาหกรรมร้านค้าต่างๆ
  หลักสูตรนี้จะเน้นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเผชิญกับโลกของธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษานานาชาติเพราะว่าได้ออกแบบมา
  ให้ศึกษาถึง 16 วิชา ซึ่งมีวิชาหลักถึง 9 รายวิชา วิชาเลือก 3 วิชาและ 4 วิชาสำหรับ 900-Level เช่น:
  Faculty of Commerce: Accounting, Finance, Economics, Human Resource Management,
  Information systems, Management, Marketing.
  Faculty of Engineering: Engineering, Engineering Management, Environmental Engineering,
  Engineering Asset Management.
  Faculty of Health & Behavioural Science: Health Management, Public Health.
  Faculty of Informatics: Internet Technology, e-Commerce, Information Technology
  Management, Industry-based Information Technology, Information and
  Communication Technology.

           

  Education Menu
  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.