ข่าวดี !!!

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับทุกรุ่นทุกวัย
ENGLISH FOR VERY YOUNG LEARNER
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 5-8 ปี 4,250 บาท

ENGLISH FOR KIDS
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 9-13 ปี 4,250 บาท

ENGLISH FOR TEENS
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก อายุ 14 ปีขึ้นไป 4,250/5,680 บาท
Beginner Elementary Pre-Intermediate
Intermediate Upper-Intermediate Advanced

ENGLISH CONVERSATION (SPEAKING CLUB)
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ 4,650 บาท

UNIVERSITY ENGLISH
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียน
หรือเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา

IELTS PREPARATION
หลักสูตรสำหรับเตรียมสอบวัดระดับ IELTS
สำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ ที่ต้องการใช้ผล
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่สถาบันต้องการ 9,900 บาท

DIRECT ENTRY PROGRAM
หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ 5.500 บาท

ติดต่อเราได้ทุกสาขา

เชิญเยี่ยมชม Website ของเราที่ให้รายละเอียดของประเทศออสเตรเลียได้ที่


http://australian.co.th

----------------------HOME------------------------------