There are currently users on this website.
login Go 
 
 
รายละเอียดสถาบันการศึกษา
Central Queensland University

 

เรียน MASTER OF ARTS ADMINISTRATION ที่ CQU

สวัสดีครับ วันนี้จะพา มารู้จักหลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจของ CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY (CQU) คือหลักสูตร MASTER OF ARTS ADMINISTRATION (MAA) เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ใช้เวลาเรียนหนึ่งปี สามภาคเรียน แปดวิชา ซึ่งหากสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานในสายงานสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Creative Industries) เช่น วิทยุ, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ รวมถึงงานแฟชั่นดีไซน์ และ EVENT MANAGEMENT อย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้ผลิตมหาบัณฑิตคุณภาพออกไปทำงานสู่สังคม นับสิบๆ รุ่นแล้ว เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก

เราได้รับเกียรติจาก Dr. Clive Graham ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง MAA and Professional Doctorate Academic Director และเป็นผู้คร่ำวอดในแวดวงสื่อสารมวลชนมานาน เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกหลายคน และยังเคยทำงานในอเมริกา ยุโรป อินเดียและไทยมาก่อน กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า

“ด้วยทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในแขนงวิชาชีพสื่อสารมวลชน มุ่งสอนทฤษฎีและปฎิบัติให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการสื่อสาร โดยใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม (EVENT MANAGEMENT) มาผสมผสานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ให้เกิดเป็นรูปธรรมและผลงานของผู้เรียน”

“หลักสูตรนี้เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน บางวิชาอาจเรียนเพิ่มเติมในวันศุกร์ด้วย สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตร MAA โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสายงานสื่อสารมวลชนและมีประสบการณ์สอนมายาวนาน น้องๆ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปอภิปรายในกลุ่มเรียน มีการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (PRESENTATION) การศึกษากรณีศึกษา (CASE  STUDY) ที่อาจารย์มอบหมายให้ การทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ ตลอดจนถึงการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และการจัดทำ Portfolio ก่อนจบหลักสูตรนี้อีกด้วย”

“ในปี ค.ศ. 2008 นี้ ทางมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้น และคาดว่าจะมีโครงการที่จะเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น MASTER OF CREATIVE ENTERPISE (MCE) แต่ยังคงรูปแบบการเรียนการสอนและใช้เวลาเรียนหนึ่งปีเต็มสามภาคเรียนเช่นเดิม”

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐ Queensland ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะมีศูนย์การเรียนรู้กระจายตัวอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของรัฐ ในเมือง Mackay, Rockhampton, Emerald, Gladstone, Bundaberg, Noosa, Gold Coast และ Brisbane ซึ่งเลยจากชายหาดออกไปไม่ไกลมีแนวปะการังที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือ Great Barrier Reef ที่มีระบบนิเวศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ

ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของ CQU นอกจากจะมีอยู่ที่รัฐ Queensland แล้ว ยังมีอยู่ที่ Sydney ในรัฐ New South Wale และ Melbourne ในรัฐ Victoria อีกด้วย

ส่วนบรรยากาศในการเรียนของที่นี่จะใช้ระบบห้องเรียนเล็กๆ และครูผู้สอนจะสอนแบบเป็นกันเอง ทำให้นักเรียนของที่นี่มีความสุขกับการศึกษาเล่าเรียน และไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวแต่อย่างใด

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่คนออสเตรเลียหรือคนที่ได้รับ Permanent Resident แล้ว สามารถเข้าเรียนได้ที่ CQU Brisbane, Gold Coast, Melbourne และ Sydney

หากน้องๆ สนใจที่จะศึกษาต่อหลักสูตรนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าเรียนได้ที่ MTT ทุกสาขาในประเทศไทยและที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย หรือติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้เลย

เรื่องค่าเล่าเรียนนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าครองชีพของเมืองนั้นๆ  และใครที่จะเข้าเรียนจะต้องมีผลการสอบ IELTS 5.0-6.0 หรือ TOEFL 550 สำหรับ paper-based และ 213 สำหรับ computer-based และสำหรับใครที่สอบทางอินเทอร์เน็ตต้องได้รับคะแนน 79 ขึ้นไป และต้องมีคะแนน essay ประกอบด้วย

อย่างไรก็ตามถ้าได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสศึกษาเสียทีเดียว ต้องลองติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย เพราะเขาจะมีทางเลือกให้ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดกว้างทางการศึกษาอย่างแท้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://cpws.cqu.edu.auSpecial!! Students who enrol for an English course at CQU on these days will get a special price from MTT.Education Menu
 
 
 
ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.