There are currently 4 users on this website.
login Go 
 
 
Australia
 Life and Culture
 ประชากร
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 21.4 ล้านคน ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ รัฐที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด คือ รัฐสิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลียมีประชากรหลายเชื้อชาติด้วยกัน เนื่องจากตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 140 ประเทศด้วยกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป ที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจึงทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ก็คือชาวอะบอริจิน ที่อพยพมาจากอินโดนีเซียราว 5 หมื่นปีมาแล้วนั่นเอง
 
 ศาสนา
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา จึงไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจสำมะโนครัวในปีพ.ศ. 2549 แตประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64 เป็นคริสเตียน ร้อยละ 26 เป็นโรมันคาทอลิก ร้อยละ 5 นับถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และยิว ที่เหลืออีกร้อยละ 19 เป็นแองกลิกัน คือไม่นับถือศาสนา ซึ่งรวมถึงแนวความเชื่อแบบ มนุษยนิยม อเทวนิยม agnosticism(ลัทธิไม่เชื่อศาสนา) และ rationalism(ลัทธิถือเหตุผล)
 
 วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นชนพื้นเมืองอยู่ ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน ศิลปะและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย สะท้อนถึงการผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งอิทธิพลใหม่ๆ และธรรมเนียมดั้งเดิม ทำให้ชาวออสเตรเลีย มีแนวความคิด อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่หลากหลายมาผสมผสานอยู่ด้วยกัน ชาวออสเตรเลียสนใจในศิลปะ ตั้งแต่ภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรี ไปจนถึงการละคร การเต้นรำ และทัศนศิลป์ เมืองต่างๆ ของออสเตรเลียล้วนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันน่าชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น
   
วิถีชีวิต
อย่างที่ทราบกันดีว่า ออสเตรเลียนั้นเป็นพหุวัฒนธรรม และค่อนข้างเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางความคิด มีอัธยาศัยดี ดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียนั้น ค่อนข้างเรียบง่ายและรักธรรมชาติ มีความสนใจในกีฬา และศิลปะทุกแขนง และมีสวนสาธารณะมากมายให้ไปนั่งพักผ่อน และแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างกัน
   
อาหารการกิน
ที่ออสเตรเลีย เป็นแหล่งที่มีอาหารหลากหลายที่สุดในโลกที่หนึ่ง มีทั้งอาหาร เวียดนาม ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฯ ซึ่งมีให้เลือกได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดต่างๆ อาหารทะเล เพราะมีทั้งการทำการเกษตร และการประมงตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด นอกจากนี้ อาหารก็ยังมีราคาย่อมเยาอิกด้วย
   
การเดินทาง
การเดินทางของที่นี่ ก็สามารถทำได้หลายทาง โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีรถโดยสารประจำทาง รถราง รถแท็กซี่ รถไฟ สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่แล้ว มักใช้รถจักรยานในการเดินทาง ซึ่งมีทางสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะและผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน๊อคด้วย

แต่ถ้าซื้อรถจักรยานที่นั่น ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่ถ้าเลือกใช้บริการของรถสาธารณะ ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะราคาไม่แพง มีทั้งตั๋วเดือน ตั๋วสัปดาห์ หรือตั๋วนักเรียน ที่ราคาย่อมเยาให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับการเดินทางของเรา และยังมีแผนที่และตารางเดินรถขายตามร้านขายหนังสือพิมพ์ สถานีขนส่ง หรือจะเข้าไปดูจากอินเทอร์เน็ต

อีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย ก็คือรถยนต์ คุณสามารถขับรถในออสเตรเลียได้ แต่จะต้องมีใบขับขี่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเสียก่อน หรือถ้าหากว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลานาน ก็อาจจะต้องสอบทำใบขับขี่ที่นั่น ซึงการมีรถยนต์จะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่ ที่พักอยู่ไกลจากที่เรียน และเวลาเดินทางไปไกลๆ แต่อย่างไรก็ตาม ที่จอดรถที่ประเทศออสเตรเลีย ค่อนข้างมีราคาแพง และมีอยู่จำกัด
ราคาการเดินทางโดยรถบัส >>
 
อื่นๆ
ค่าครองชีพ ค่าครองชีพ ในประเทศออสเตรเลีย แตกต่างกันไปตามการใช้ชีวิตของแต่ละคน และแล้วแต่สถานที่ หรือเมืองที่อาศัยอยู่ เช่น การอยู่ในเมืองหลวง ก็ย่อมที่จะมีค่าครองชีพสูงกว่า การอาศัยอยู่ในชนบทอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่มากนัก และ มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า อังกฤษ หรือ อเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการศึกษาไม่ต่างจากออสเตรเลีย ในขณะที่คุณภาพของชีวิตอยู่ในระดับที่สูง

สกุลเงินของออสเตรเลีย เป็น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (100เซ็นต์จะเท่ากับ1ดอลล่าร์) เมื่อเทียบกับเงินบาทไทย จะอยู่ที่ ประมาณ 27 ถึง 30 บาทต้นๆ ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศษฐกิจในขณะนั้นๆ นั่นเอง ราคาธนบัตรจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 , 50 และ 100 ดอลล่าร์ ส่วนเหรียญจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 ,50 เซ็นต์ 1 และ 2 ดอลล่าร์  
   
ไฟฟ้า-ประปา ที่ประเทศออสเตรเลียใช้ลำกังของกระแสไฟใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ 240-250 โวลต์(V), ความถี่ 50 Hz แตกต่างกันตรงที่ ประเทศออสเตรลียจะใช้แต่ปลั๊ก 3 ขาเท่านั้น และจะต้องนำเครื่องแปลงไฟมาใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณที่มีโวลต์ต่ำด้วย

สำหรับน้ำประปา สะอาดสามารถดื่มได้
   
โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ สามารถใช้ได้ทั้งเหรียญและบัตรโทรศัพท์ ราคาขั้นต่ำที่ใช้บริการคือ 40 เซ็นต์ ส่วนการโทรทางไกล ไม่ว่าจะเป็ฯภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะต้องใช้ตู้ของ เทลสตาร์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ >>
   
เวลาเปิดทำการ ธนาคาร เวลา 9.30-16.00 น.
เวลา 9.30-17.00 น.
วันจันทร์- พฤหัสบดี
วันศุกร์
  ที่ทำการไปรษณีย์ เวลา 9.00-17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
  ร้านค้า เวลา 9.00-17.30 น.
เวลา 9.00-13.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์
       
   
   
   

Australia Menu
 
Time checking
 
???-????, ?????? ??? ?? ???????? - google ????????? link

?????? ???? ?? ????????

5823 10

?????????? ???????? ? ??????

  • ???????? ??? ?????? ?????????
  • ?????????? ???????? ??? ??????
  • ???? ??? ????
?? ????? ?????? ?? ???? ???. ? ??? ????? ??? ??????? ????????? ???????. ???????? ??? ?????? ?????????

???????? ??? ??????, ???????? ?????? ??.

?

? ???????? ???????? ??????? ,?????? (???? ??? ????? ????? ?????? ???????) ????? ?? ??????? ??? ??????? ???????????????? ????????? , ????? ????????? ????????? 794??? , ? ????? ?????? ? ??? ??????? ? ????????? ???????? ? ????? ? ??? ?????????? ????? ?????? ??? ????????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??? ????????? ??????! ???? ??? ???? ??????? ??????? ?????,????????? ,???? ? ?. ??????? ??????? ??????????? ?????, ??????????? ? ????? ??????? ??????, ???? ???????? ???? ??? ????? ? ???????? ?? ?????? ??????. ??-?-?-?, ? ??? ??? ??-??-?-??, ? ? ???????. ????? ? ?????????? ? ????????? ???? ??? ??????? ????? 5 ????? ????? ?? ???????? ?. ??? ?? ????? ???? (? ????? ??? ? ????????? ????? ?????? ???????) ?? ???? ???? ??. ?? ??? ??? ??????????????) ??????? ???, ????????? ????? ??? ? ?????, ?? ? ?? ???? ? ???. ? ???????? ?? ?????????, ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ???????. ???????? ???, ???? ????? ???? ????? ????? ? ?????? ???? ??? ????????????, ???? ????? ????? ???? ????????, ????. ???? ? ???? 2 ??????? ????? ?? ????? ? ????? ??? ????! ? ??? ?????? ?? ???????? ? ?????????? ? ??????? ???? ???????! ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ????(((( ?? ???? ??? ? ?? ???????? ?? ??? ????? ? ??? ???????! ??????? ? ???? ? ?????? ????? ??? ????? ???????! ????????????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????? ? ???????? ???? ???????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? 3d-????! Shape up ????? run ??????? ???????? ???????? ? ????, ??????? ?????? ??? ???????! ??????, ????, ????, ????? ???? ? ????????, ????? ?????? ? adictive. ? ?? ?????????? ??? ?? ???? ???????? ?? ?? ??????? ?? ??? ???????? ???? ? ??? ???????????? ??????? ??? ??????! ?? ?? ????? ?????! ? ?????? ??? ??? ???? ????????? ? ??????.

?????????? ???????? ??? ??????

?????? ??? ?? ???????? - ? ??? ????? ??????? ?????????

???????? ??? ???? ? ?????????!?????? ???? ???? ??? ? ?????? ??? ??????????? ??? ??? ?? ??????????? ?????.

???????? ?? lowadi ????????? ?????????

?????? ???????? ???????? ????????? ?????????

?????? ??? ?? ???????? - google ?????????

???????????????, ????? ?????? ?????????? ? ???????? ? ?? ?????????? ?????? ?????? ????? ????, ?? ??????????????? ?????????. ?????? ???? ?? ???????? ???????????? ????????? ??????, ??????? ????????? ???????????????? ??????????, ?? ????????????? ?? ????, ?? ??????????.Comments

Icon qlbg
ckkz 12.10.2015 Re: ?????????? ?? google play lowadi

?????? ???????? ? ??? ????? ? ?? ?????.

????????? ???? ??????? ? ??????? ? ???????? ?????? ???????. Com ? 2005 ???? ???????? ?????? ? ???? ??????????? ?????, ???????.

Icon olet
zvwd 28.04.2016 Re: ?????????? ???????? ? ?????? - youtube

??????? ?? ????! ???? ?????????, ??????? ?? ????????? ??????, ?? ????? ??????? ??? ???????, ???????? ???? ??????????? ?????, ??? ??????! ? 1-?? ??? ???????, ?????! ?????? ?? ??? ?????, ??????? ??? ? 1-?? ? ?? 2-?? ??? ??????! ????? ????? ????.

?????????? ???????? ? ??????. 6 ??????? ????????,??? ????????? ???????? ???????? ? ??????!1! - duration 1240.

Icon fplw
uegc 20.06.2015 Re: ???????? ?? lowadi ????????? ?????????

??????????, ??? ?????? ????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ????? ? ??????.

???? ??????!) ??? ??????? ????????? ??? ????? ?????? (?? ??????? ???? ??? ?? ???? ????? ???????? ), ??????? ????? ??????? ???????? ?????????,.

Icon uzyx
wpps 21.01.2016 Re: ?????? ???????? ???????? ????????? ?????????

?????? ???????? ? ??? ????? ? ?? ?????.

Icon lzbw
wote 29.03.2016 Re: ???????? ? ?????? ????????? ?????????

?????? ???????? ? ??? ????? ? ?? ?????.

???????!??????? ?????????! - ???????? ???. - ???????? ?? ? ??????.

Exchange Rate

??????? ????????? 1 5 2 ????? ??????? - ????? ??????-????? minecraft 1 5 2 link

??????? ????????? 1 5 2 ????? ???????

40
7859
9

Ru ??? ??? ????????? ????? ??? minecraft. ?? ?????? ?? ???????????? ? ????? ?????? ?? ??????????? ??? ???????????? ?? ?????. ???????download ????? ??????-????? minecraft 1. . ??????? ????? ???????????? ? ????? ???????? ????? ?? ????????? ??? minecraft 1. ???? ????????? ? ????????? ????? ????????, ???????????, ??? ??????????? ?????? ????. . ??????? ????? ?? ????????? 1. 2, ????? ?? ??????????? 1. ????? ??????? ?????? ??? minecraft, ??? ????? ????????? ? ???? ??? ????????????? ? ??????? ????. ?????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????? ???????? ????, ????, ???? ? ?.

? ???? ???? ??? ?????? ??? ? ?????????? ???????????, ?? ?????? ??? ????????? ????. ??? ?????????? ????? ?? ???? ????????. ??????? ?? ?????! ???????? ?? ??????????? ?????? ?????-?????????, ? ???????????, ? ?? ??? ???????? ????? ?? ?? ???????????? ???????????, ?? ?? ????????? ??? ? ??????????? ???????? ? ??-2018. ??????? ??????????? ? ???, ??? ????????, ??-??????????? ???? ?????? ???????? ???? ?? ????????? ????? ????. ???? ?? ?????.

Euro truck simulator 2 ?????????? ??????? ???????

??????? ????? ??????? ?????? ??? minecraft 1 5 2. Mad Max ????? ???, ????????? ??????? ?????? ?? ?? ??? ??? ? ???-?? ??????????.

?????? ????? ???? ??????? ?????? ??????? ? ?????? ? ??? ???? ?? ?????, ?? ??? ?????? ?????????. ?????? ????-???? ? ? ??? ??? ?????? ?????????? ????? ????????. ???? ?? ??????????? ? ???, ??? ?? ???????????? ?? ????? ?? ???? ????????. . ?

??? ????????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ?? ? ?????????!????? ????????????? ?? 1-??, ?? 2-?? ?????. ?? ????? ????? ?????????? ????? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ???? g ? ????????? ??????? ? ????? ???-?????.

????????? ?? ??????? ? ????????? - ??????? ?????

??? ? ????????? ???? ????? ??? ???? ?????????, ??? ????????? ?????????? ??????????, ??? ??? ??? ???????? ?????? ????????. ????? ?????????????? ????? ???????, ?????????? ??????????????? ????????? ???? ? ????? ??? ????????? saves.

??????? ????? ????????? ?? ??????? ????????? 1 5 2

??????? ????? ??? minecraft 1. ????? techno skyblock ??? ????????? 1. ??????? ????? ??? minecraft 1. ????? ?????? ???????? ??? minecraft. .

????? ??????-????? minecraft 1 5 2

? ?????? ???????, ?? ???????? ??????? 4 ????? ?????? ????????? ?????? ??????? ??????. ? ?? ?????? ???????? ???? ?? ????? . ? ??? ?? ??? "????????" ?????????.

??????? ????? ??? minecraft ?????? ????????? - ??????? ?????

????????? ?? ??????? ? ????????? - ??????? ?????

????? ??????
????? farming simulator 15 - ??????? ??????? ??????? ???

Farming simulator 2013 - ???? ?????? ??????? ????????? ?????

??? farming simulator ????????? ??? ????? ????????, ? ?? ?? ?? ?????? ????? ? ??? ??? ??????, ?? ????? ????????, ? ?????????? ? ??????. ???? ?????????? ???????? ?????? ??????? ????? the fall, ?? ???????? e3.
Farming simulator 2013 alternativetipping v 1 - ?????

Alternative tipping - farming simulator 2013 ???????

???? ?? farming simulator 2015

??? ????????? ???? ?? ?????? ??? ???? farming simulator 2015

??? ??? farming simulator 2015. ????, ????? ? ???? ??? fs 15. ??????????? ??????? ???? farming simulator 2015.
??? ??????

 
Hot Links


Siamoz

 

ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.