There are currently 1 users on this website.
login Go 
 
 
Australia
 Life and Culture
 ประชากร
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 21.4 ล้านคน ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ รัฐที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด คือ รัฐสิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลียมีประชากรหลายเชื้อชาติด้วยกัน เนื่องจากตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 140 ประเทศด้วยกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป ที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจึงทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ก็คือชาวอะบอริจิน ที่อพยพมาจากอินโดนีเซียราว 5 หมื่นปีมาแล้วนั่นเอง
 
 ศาสนา
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา จึงไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจสำมะโนครัวในปีพ.ศ. 2549 แตประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64 เป็นคริสเตียน ร้อยละ 26 เป็นโรมันคาทอลิก ร้อยละ 5 นับถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และยิว ที่เหลืออีกร้อยละ 19 เป็นแองกลิกัน คือไม่นับถือศาสนา ซึ่งรวมถึงแนวความเชื่อแบบ มนุษยนิยม อเทวนิยม agnosticism(ลัทธิไม่เชื่อศาสนา) และ rationalism(ลัทธิถือเหตุผล)
 
 วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นชนพื้นเมืองอยู่ ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน ศิลปะและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย สะท้อนถึงการผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งอิทธิพลใหม่ๆ และธรรมเนียมดั้งเดิม ทำให้ชาวออสเตรเลีย มีแนวความคิด อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่หลากหลายมาผสมผสานอยู่ด้วยกัน ชาวออสเตรเลียสนใจในศิลปะ ตั้งแต่ภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรี ไปจนถึงการละคร การเต้นรำ และทัศนศิลป์ เมืองต่างๆ ของออสเตรเลียล้วนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันน่าชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น
   
วิถีชีวิต
อย่างที่ทราบกันดีว่า ออสเตรเลียนั้นเป็นพหุวัฒนธรรม และค่อนข้างเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางความคิด มีอัธยาศัยดี ดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียนั้น ค่อนข้างเรียบง่ายและรักธรรมชาติ มีความสนใจในกีฬา และศิลปะทุกแขนง และมีสวนสาธารณะมากมายให้ไปนั่งพักผ่อน และแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างกัน
   
อาหารการกิน
ที่ออสเตรเลีย เป็นแหล่งที่มีอาหารหลากหลายที่สุดในโลกที่หนึ่ง มีทั้งอาหาร เวียดนาม ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฯ ซึ่งมีให้เลือกได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดต่างๆ อาหารทะเล เพราะมีทั้งการทำการเกษตร และการประมงตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด นอกจากนี้ อาหารก็ยังมีราคาย่อมเยาอิกด้วย
   
การเดินทาง
การเดินทางของที่นี่ ก็สามารถทำได้หลายทาง โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีรถโดยสารประจำทาง รถราง รถแท็กซี่ รถไฟ สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่แล้ว มักใช้รถจักรยานในการเดินทาง ซึ่งมีทางสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะและผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน๊อคด้วย

แต่ถ้าซื้อรถจักรยานที่นั่น ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่ถ้าเลือกใช้บริการของรถสาธารณะ ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะราคาไม่แพง มีทั้งตั๋วเดือน ตั๋วสัปดาห์ หรือตั๋วนักเรียน ที่ราคาย่อมเยาให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับการเดินทางของเรา และยังมีแผนที่และตารางเดินรถขายตามร้านขายหนังสือพิมพ์ สถานีขนส่ง หรือจะเข้าไปดูจากอินเทอร์เน็ต

อีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย ก็คือรถยนต์ คุณสามารถขับรถในออสเตรเลียได้ แต่จะต้องมีใบขับขี่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเสียก่อน หรือถ้าหากว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลานาน ก็อาจจะต้องสอบทำใบขับขี่ที่นั่น ซึงการมีรถยนต์จะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่ ที่พักอยู่ไกลจากที่เรียน และเวลาเดินทางไปไกลๆ แต่อย่างไรก็ตาม ที่จอดรถที่ประเทศออสเตรเลีย ค่อนข้างมีราคาแพง และมีอยู่จำกัด
ราคาการเดินทางโดยรถบัส >>
 
อื่นๆ
ค่าครองชีพ ค่าครองชีพ ในประเทศออสเตรเลีย แตกต่างกันไปตามการใช้ชีวิตของแต่ละคน และแล้วแต่สถานที่ หรือเมืองที่อาศัยอยู่ เช่น การอยู่ในเมืองหลวง ก็ย่อมที่จะมีค่าครองชีพสูงกว่า การอาศัยอยู่ในชนบทอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่มากนัก และ มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า อังกฤษ หรือ อเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการศึกษาไม่ต่างจากออสเตรเลีย ในขณะที่คุณภาพของชีวิตอยู่ในระดับที่สูง

สกุลเงินของออสเตรเลีย เป็น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (100เซ็นต์จะเท่ากับ1ดอลล่าร์) เมื่อเทียบกับเงินบาทไทย จะอยู่ที่ ประมาณ 27 ถึง 30 บาทต้นๆ ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศษฐกิจในขณะนั้นๆ นั่นเอง ราคาธนบัตรจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 , 50 และ 100 ดอลล่าร์ ส่วนเหรียญจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 ,50 เซ็นต์ 1 และ 2 ดอลล่าร์  
   
ไฟฟ้า-ประปา ที่ประเทศออสเตรเลียใช้ลำกังของกระแสไฟใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ 240-250 โวลต์(V), ความถี่ 50 Hz แตกต่างกันตรงที่ ประเทศออสเตรลียจะใช้แต่ปลั๊ก 3 ขาเท่านั้น และจะต้องนำเครื่องแปลงไฟมาใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณที่มีโวลต์ต่ำด้วย

สำหรับน้ำประปา สะอาดสามารถดื่มได้
   
โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ สามารถใช้ได้ทั้งเหรียญและบัตรโทรศัพท์ ราคาขั้นต่ำที่ใช้บริการคือ 40 เซ็นต์ ส่วนการโทรทางไกล ไม่ว่าจะเป็ฯภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะต้องใช้ตู้ของ เทลสตาร์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ >>
   
เวลาเปิดทำการ ธนาคาร เวลา 9.30-16.00 น.
เวลา 9.30-17.00 น.
วันจันทร์- พฤหัสบดี
วันศุกร์
  ที่ทำการไปรษณีย์ เวลา 9.00-17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
  ร้านค้า เวลา 9.00-17.30 น.
เวลา 9.00-13.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์
       
   
   
   

Australia Menu
 
Time checking
 
??????? ??????? ?????? v34 css ??????? - ??????? ?????? marcoserv ru - ??????? ?

???: ??????? ??????? ?????? v34 css ???????

????????:  1

?????????? 

????????
^
  ??? ?????????  |  ????? ??????
?????
?????????

Mylena

????: 3 ??????

?????????: 23

flag

 

30-???-15 20:47 (5 ??????? 7 ???? ?????, ???. 31-???-15 09:05)

[??????????] 

?????? ????!
?????? ??????? ???-?? ?????????? - ??????? ??????? ?????? v34 css ???????, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????
[???????]  [??] 

Tekila

Top User 12

????: 1 ??? 7 ???????

?????????: 704

31-???-15 08:16 (?????? 11 ?????)

[??????????] 

Mylena ?????(?):
?????? ????!
?????? ??????? ???-?? ?????????? - ??????? ??????? ?????? v34 css ???????, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????

??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????


p.s ? ???? ?????? ??????? ??? ??????????, ????? ??????? - ??? ?????????, ??????? ????-???? ?????? - ????? ?? ??? ? ?????????
pic
[???????]  [??] 

Mylena

????: 3 ??????

?????????: 23

flag

31-???-15 08:36 (?????? 20 ?????)

[??????????] 

Tekila, ???????, ??????? ?????? ? ??? ????????!!!


?? ??, ????????? ?????? ? ????-???? ???????, ????????? ?????? ????? ????????, ?????, ??????? ??????? ??? ????????, ? ???????? ?????
[???????]  [??] 

AndreyWar

????: 1 ??? 2 ??????

?????????: 2375

??????: ??????? No-13 ? ???????, ?????? ?? ??????? ???????

flag

31-???-15 12:41 (?????? 4 ????, ???. 31-???-15 12:41)

[??????????] 

Tekila ?????(?):
??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????

 

?????????? ?????? ?????. Tekila ?? ??????????? ??????!

[???????]  [??] 

logonars

?????????????

la

 

????: 5 ??? 3 ??????

?????????:6390


02-???-16 13:33 (?????? 2 ???)

[??????????] 

???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
?????? ???????? ??????????????.

[???????]  [??] 

LIBERIA

????: 7 ???????

?????????: 51

flag

02-???-16 22:05 (?????? 8 ?????)

[??????????] 

logonars ?????(?):
???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
?????? ???????? ??????????????.

?? ????????????? ?????? ? ?? ????? ???? chmok ??????? - ???????!

????????,??? ?????...??????,??? ????...
[???????]  [??] 

XaJI9lBa

????: 2 ???? 5 ???????

?????????: 2697

flag

03-???-16 15:29 (?????? 17 ?????)

[??????????] 

???????) ???? ????????? ????? ?????????? ??????
picpicpicpicpic
[???????]  [??] 

Alien234

????: 2 ??????

?????????: 137

??????: ???????????

flag

04-???-16 20:10 (?????? 1 ???? 4 ????, ???. 04-???-16 20:10)

[??????????] 

??????, ???!
[???????]  [??] 

irinka

????: 6 ??? 2 ??????

?????????: 802

??????: ??????

flag

16-???-16 06:46 (?????? 11 ????)

[??????????] 

????? ?? ???????????! ?? ??? ?????? ?????? ????? ???????? - ??? ???? ????????, ??? ???? ????? ??????? - ??? ????
[???????]  [??] 

190186

????: 2 ???? 4 ??????

?????????: 9

flag

07-???-15 15:20 (?????? 2 ?????? 1 ????)

[??????????] 

irinka

???? ?? ??? ?? ???? ??????????, ????????? ?????? ???????? ????!

[???????]  [??] 
Quick Reply
            ?
  
 
????????
link

??????? ??????? ?????? v34 css ???????

09.06.2015, 16:03 

? ???? ????????? ????????? demo ?????? ????? ??.

?

??????? counter strike source ?? ??????????, css, cs 1. ???? ??? ??????? ???? ?????, ????????????? ??????????? ? ??????? ???.

????????????? ? ????? ?????! ?? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ???? ???????, ?? ? ????????? ??????. ??????? ???? ???? ??? css v34 - ?????????? - ???????. ??????? ?????? ???????? ??? css v84 ????????? ?????? ??? - ??? ??? css - ??????? ?????? - ??? ??? css v34 ????????, ??????? ????? ???? ????????? seal team 6 ?? ????? csgo.

??????? csgo hvhrage hack ??? ??? csgo - for-css ru

??????? ???? ??????? ??????? ?????? css v 34 no-steam

?? ?????? ???????? ?? ??????? ??????? css ?????? v34 ???????. ???? ??????? css ?????? v34.

???? ?? css v34 ?? ???????? synonym - imgur

???????? deathrun ?????? css v34 no ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ??? css v34. ??????? 19703 counter-strike source v34 steam ??????? ???????.

??????? ??????? ??? counter-strike source v34

??????? csgo hvhrage hack ??? ??? csgo - for-css ru

??????? ?????? v34 ??????? - music-absolute

?? ?????? ???????? ?? ?????? ??????? csgo hvhrage hack ?????????. ?? ???? ??????? ? css. ?????? ??????? ??????, ?????? ??????? ????????? ???????????????. Ru ???????? ??????? 2013, 2014 ????. ? ??? ?? ????? ?? ?????? ??????? ????? ?????? counter strike, ? ????? ?????, ?????? ?????? ? ???????, ?????, ???????, ????????? ??? cs 1.


68

Comments

#0 : kjjv Re: ??????? ??? ?? ??? ? 34 ?? ?? hall - imgur
25.02.2016, 17:35

??????? counter strike source ?? ??????????, css, cs 1.

#1 : zkxv Re: ???? ?? css v34 ?? ???????? synonym - imgur
24.04.2016, 17:01

??????? ? ??? ??????? ?? ??????? ???? ???????? ? ??? ????????.

#2 : dzht Re: ??????? csgo hvhrage hack ??? ??? csgo - for-css ru
22.01.2016, 14:43

??????? ?????? ??? ?? ?????? ??????? ???????? ??? css ?????????? ? ???????? ?????? ???? v34, v87, v88 ????????? ?????????.

#3 : detc Re: ??????? ?????? marcoserv ru - ???????
10.05.2016, 04:45

Enter your email and we will notify you when its ready.

#4 : szir Re: Ak-47 - ?????? ?????? ??? cs 1 6 - ??????? ?????? - cs frukt
26.04.2016, 12:50

???? ??? ??????????? ??????? css v34 9, ??????? ??????? ??? css v34 73.

Ak-47 - ?????? ?????? ??? cs 1 6 - ??????? ?????? - cs frukt

Exchange Rate

???-????, ??????? ??? ??? warcraft 3 dota ???? ?

???: ???? ? warcraft 3 frozen throne

????????:  1

?????????? 

????????
^
  ??? ?????????  |  ????? ??????
?????
?????????

Mylena

????: 3 ??????

?????????: 23

flag

 

30-???-15 20:47 (5 ??????? 7 ???? ?????, ???. 31-???-15 09:05)

[??????????] 

?????? ????!
?????? ??????? ???-?? ?????????? - ???? ? warcraft 3 frozen throne, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????
[???????]  [??] 

Tekila

Top User 12

????: 1 ??? 7 ???????

?????????: 704

31-???-15 08:16 (?????? 11 ?????)

[??????????] 

Mylena ?????(?):
?????? ????!
?????? ??????? ???-?? ?????????? - ???? ? warcraft 3 frozen throne, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????

??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????


p.s ? ???? ?????? ??????? ??? ??????????, ????? ??????? - ??? ?????????, ??????? ????-???? ?????? - ????? ?? ??? ? ?????????
pic
[???????]  [??] 

Mylena

????: 3 ??????

?????????: 23

flag

31-???-15 08:36 (?????? 20 ?????)

[??????????] 

Tekila, ???????, ??????? ?????? ? ??? ????????!!!


?? ??, ????????? ?????? ? ????-???? ???????, ????????? ?????? ????? ????????, ?????, ??????? ??????? ??? ????????, ? ???????? ?????
[???????]  [??] 

AndreyWar

????: 1 ??? 2 ??????

?????????: 2375

??????: ??????? No-13 ? ???????, ?????? ?? ??????? ???????

flag

31-???-15 12:41 (?????? 4 ????, ???. 31-???-15 12:41)

[??????????] 

Tekila ?????(?):
??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????

 

?????????? ?????? ?????. Tekila ?? ??????????? ??????!

[???????]  [??] 

logonars

?????????????

la

 

????: 5 ??? 3 ??????

?????????:6390


02-???-16 13:33 (?????? 2 ???)

[??????????] 

???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
?????? ???????? ??????????????.

[???????]  [??] 

LIBERIA

????: 7 ???????

?????????: 51

flag

02-???-16 22:05 (?????? 8 ?????)

[??????????] 

logonars ?????(?):
???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
?????? ???????? ??????????????.

?? ????????????? ?????? ? ?? ????? ???? chmok ??????? - ???????!

????????,??? ?????...??????,??? ????...
[???????]  [??] 

XaJI9lBa

????: 2 ???? 5 ???????

?????????: 2697

flag

03-???-16 15:29 (?????? 17 ?????)

[??????????] 

???????) ???? ????????? ????? ?????????? ??????
picpicpicpicpic
[???????]  [??] 

Alien234

????: 2 ??????

?????????: 137

??????: ???????????

flag

04-???-16 20:10 (?????? 1 ???? 4 ????, ???. 04-???-16 20:10)

[??????????] 

??????, ???!
[???????]  [??] 

irinka

????: 6 ??? 2 ??????

?????????: 802

??????: ??????

flag

16-???-16 06:46 (?????? 11 ????)

[??????????] 

????? ?? ???????????! ?? ??? ?????? ?????? ????? ???????? - ??? ???? ????????, ??? ???? ????? ??????? - ??? ????
[???????]  [??] 

190186

????: 2 ???? 4 ??????

?????????: 9

flag

07-???-15 15:20 (?????? 2 ?????? 1 ????)

[??????????] 

irinka

???? ?? ??? ?? ???? ??????????, ????????? ?????? ???????? ????!

[???????]  [??] 
Quick Reply
            ?
  
 
????????
link

???? ? warcraft 3 frozen throne

9674 6

??? ???? ? warcraft 3 the frozen throne - arbse

  • ???? ? ???? warcraft 3 the frozen throne -
  • ???? ? ???? ? warcraft iii the frozen throne
  • ??????? ??? ??? warcraft 3 dota ????
??? ???? ? warcraft 3 the frozen throne ??? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ? warcraft 3. ???? ? ???? warcraft 3 the frozen throne -

???? ? ???? warcraft 3 the frozen throne. ????? 1 ????????? ???? 7. ???????? ?????? ? ???? world of.

?

??? ?????????? ? ?????? ??? ????? ???? ????? ???????, ??? ???????? ?????? ??????? ???????. ??? ???????? ????? ???????? ????? ????????? ???????? ?? ??? 100, ? ?? ? ?????? ?????????. ??? ??? ????? ????? ????, ??????? ??????????? ??????? ????? ??????? ? arbse. ??? ?????? ????? ???????? ????????? ???? ? warcraft 3 ? ???????. ??????? ??? ??? warcraft 3 dota, ????, ?????, ????? - ??? ??? warcraft, ????, ?????, ???? ?????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ??????????, ?????? ??????? ?????????, ?????? ???????? ????? ? ?????????????? ? ?????????? ? ???????????? ? ????? ??? ??????. ?? ?????????? ???????? ????? ??????????, ???? ????? ??????? ? ???? ??????? ????????? ?????????????? ????????????? ???????????, ??????????? ????????? ? ??????????? ?? ????????? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ?????? battle. ????? ????????? the frozen throne, ?? ???????? ????????? ????? ????? ?????????? ????? ?????????. ????? ?????? ???????????? ?????????? ? ????, ??? ????? ??? ???????? ??????????. ?? ???? ???? ? ?????????? ???????????? ?????? ???? ??? ???????, ?? ???? ?? ??????????. ? ???? ????????????? ?????? ?????????????? ???? ????, ????, ?????? ? ?????.

???? ? ???? ? warcraft iii the frozen throne

???? ??? warcraft 3 - warcraft 3 frozen throne

???? ? warcraft iii the frozen throne ?? ????? ???? ??????? ??????? enter. ????? ???? ??????? ????.

???? ??? warcraft - overconsumption97

????? warcraft 3 the frozen throne - playmap ru

Warcraft 3 frozen throne ???? - ?? ???? - ???????

???? ??? warcraft 3 ???????????? ???? ??? warcraft 3 frozen throne ?? ????? ??????, ???? ?? ??????? ?. ??? ????? ???? ??? warcraft 3 frozen throne ?? ??????? ????! ??????? ?????? ??? ????? ???????.Comments

Icon nxmo
ujlu 02.12.2015 Re: 2 ??????? ? ???? warcraft 3 the frozen throne -

???????????? ???????? ?????? ????, ??? ?????? ??????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ???????.

2 ??????? ? ???? warcraft 3 the frozen throne. ????? ????? 1 ????????? ???? 7.

Icon lsgb
tbpv 03.02.2016 Re: ???? ??? warcraft 3 frozen throne ?? ???? 15

????? ?? ????? ??????, ?? ???? ????????? ? ???? ???? enter, ??????????? ???? ????.

???? ??? warcraft 3 frozen throne dota ???? ?? ???????? ?????? ???? warcraft 3 ???? ??.

Icon rzmc
shic 26.12.2015 Re: ???? ??? warcraft - overconsumption97

???????????, ????? ?? ????????? ????? ? ????????? ??????? ??????? ????? ???? ?????????? ???????? ??????.

Warcraft iii the frozen throne ??????????? ????? ? ?????????? ????????? ? ???????? ??????? ???.

Icon anyu
pdvb 17.09.2015 Re: ????? warcraft 3 the frozen throne - playmap ru

??? ??? ???? ? ???? ????????????? ? ????????, ?? ? ???????????? ?? ?? ?????? ???? ? ???? ? ?????? ? ??? ??????????? ????????.

?? ???????? ????? ??????? ????? ? ???? ??? warcraft 3 frozen throne.

Icon tgsf
qajf 21.11.2015 Re: ???? ??? warcraft 3 the frozen throne ???? ??? warcraft

??????????? ?????, ???????? ??????? ???? ???????? iii ? ????????, ?????? ????????? ????????? ?????? ????????? ???????????.

Icon hybd
uvgu 08.07.2015 Re: ???? warcraft 3 the frozen throne - ???? ??????? ???????????

?????? ??? ?? ???? ?????????????? ?????????? ???? ?????? ???????????? ???????, ?? ? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????? ????, ???????? ????????? ???????????, ?????????? ?????, ??????????? ???????????? ??????????, ? ????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ?????? ????, ?????? ?? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ? ????? ? ?????? ????, ? ????? ????????? ???????? ??????????? ?????? ? ??????, ??????? ????? ?????? ? ??????? ???? ?????? ??????????, ???????????? ?? ?????.

 
Hot Links


Siamoz

 

ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.