There are currently 3 users on this website.
login Go 
 
 
Australia
 Life and Culture
 ประชากร
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 21.4 ล้านคน ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ รัฐที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด คือ รัฐสิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลียมีประชากรหลายเชื้อชาติด้วยกัน เนื่องจากตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มีคนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 140 ประเทศด้วยกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป ที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจึงทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ก็คือชาวอะบอริจิน ที่อพยพมาจากอินโดนีเซียราว 5 หมื่นปีมาแล้วนั่นเอง
 
 ศาสนา
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา จึงไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจสำมะโนครัวในปีพ.ศ. 2549 แตประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64 เป็นคริสเตียน ร้อยละ 26 เป็นโรมันคาทอลิก ร้อยละ 5 นับถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และยิว ที่เหลืออีกร้อยละ 19 เป็นแองกลิกัน คือไม่นับถือศาสนา ซึ่งรวมถึงแนวความเชื่อแบบ มนุษยนิยม อเทวนิยม agnosticism(ลัทธิไม่เชื่อศาสนา) และ rationalism(ลัทธิถือเหตุผล)
 
 วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นชนพื้นเมืองอยู่ ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน ศิลปะและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย สะท้อนถึงการผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งอิทธิพลใหม่ๆ และธรรมเนียมดั้งเดิม ทำให้ชาวออสเตรเลีย มีแนวความคิด อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่หลากหลายมาผสมผสานอยู่ด้วยกัน ชาวออสเตรเลียสนใจในศิลปะ ตั้งแต่ภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรี ไปจนถึงการละคร การเต้นรำ และทัศนศิลป์ เมืองต่างๆ ของออสเตรเลียล้วนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันน่าชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น
   
วิถีชีวิต
อย่างที่ทราบกันดีว่า ออสเตรเลียนั้นเป็นพหุวัฒนธรรม และค่อนข้างเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางความคิด มีอัธยาศัยดี ดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียนั้น ค่อนข้างเรียบง่ายและรักธรรมชาติ มีความสนใจในกีฬา และศิลปะทุกแขนง และมีสวนสาธารณะมากมายให้ไปนั่งพักผ่อน และแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างกัน
   
อาหารการกิน
ที่ออสเตรเลีย เป็นแหล่งที่มีอาหารหลากหลายที่สุดในโลกที่หนึ่ง มีทั้งอาหาร เวียดนาม ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฯ ซึ่งมีให้เลือกได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดต่างๆ อาหารทะเล เพราะมีทั้งการทำการเกษตร และการประมงตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด นอกจากนี้ อาหารก็ยังมีราคาย่อมเยาอิกด้วย
   
การเดินทาง
การเดินทางของที่นี่ ก็สามารถทำได้หลายทาง โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีรถโดยสารประจำทาง รถราง รถแท็กซี่ รถไฟ สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่แล้ว มักใช้รถจักรยานในการเดินทาง ซึ่งมีทางสำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะและผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน๊อคด้วย

แต่ถ้าซื้อรถจักรยานที่นั่น ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่ถ้าเลือกใช้บริการของรถสาธารณะ ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะราคาไม่แพง มีทั้งตั๋วเดือน ตั๋วสัปดาห์ หรือตั๋วนักเรียน ที่ราคาย่อมเยาให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับการเดินทางของเรา และยังมีแผนที่และตารางเดินรถขายตามร้านขายหนังสือพิมพ์ สถานีขนส่ง หรือจะเข้าไปดูจากอินเทอร์เน็ต

อีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย ก็คือรถยนต์ คุณสามารถขับรถในออสเตรเลียได้ แต่จะต้องมีใบขับขี่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเสียก่อน หรือถ้าหากว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลานาน ก็อาจจะต้องสอบทำใบขับขี่ที่นั่น ซึงการมีรถยนต์จะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่ ที่พักอยู่ไกลจากที่เรียน และเวลาเดินทางไปไกลๆ แต่อย่างไรก็ตาม ที่จอดรถที่ประเทศออสเตรเลีย ค่อนข้างมีราคาแพง และมีอยู่จำกัด
ราคาการเดินทางโดยรถบัส >>
 
อื่นๆ
ค่าครองชีพ ค่าครองชีพ ในประเทศออสเตรเลีย แตกต่างกันไปตามการใช้ชีวิตของแต่ละคน และแล้วแต่สถานที่ หรือเมืองที่อาศัยอยู่ เช่น การอยู่ในเมืองหลวง ก็ย่อมที่จะมีค่าครองชีพสูงกว่า การอาศัยอยู่ในชนบทอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่มากนัก และ มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า อังกฤษ หรือ อเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการศึกษาไม่ต่างจากออสเตรเลีย ในขณะที่คุณภาพของชีวิตอยู่ในระดับที่สูง

สกุลเงินของออสเตรเลีย เป็น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (100เซ็นต์จะเท่ากับ1ดอลล่าร์) เมื่อเทียบกับเงินบาทไทย จะอยู่ที่ ประมาณ 27 ถึง 30 บาทต้นๆ ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศษฐกิจในขณะนั้นๆ นั่นเอง ราคาธนบัตรจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 , 50 และ 100 ดอลล่าร์ ส่วนเหรียญจะมีตั้งแต่ 5 , 10 , 20 ,50 เซ็นต์ 1 และ 2 ดอลล่าร์  
   
ไฟฟ้า-ประปา ที่ประเทศออสเตรเลียใช้ลำกังของกระแสไฟใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ 240-250 โวลต์(V), ความถี่ 50 Hz แตกต่างกันตรงที่ ประเทศออสเตรลียจะใช้แต่ปลั๊ก 3 ขาเท่านั้น และจะต้องนำเครื่องแปลงไฟมาใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณที่มีโวลต์ต่ำด้วย

สำหรับน้ำประปา สะอาดสามารถดื่มได้
   
โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ สามารถใช้ได้ทั้งเหรียญและบัตรโทรศัพท์ ราคาขั้นต่ำที่ใช้บริการคือ 40 เซ็นต์ ส่วนการโทรทางไกล ไม่ว่าจะเป็ฯภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะต้องใช้ตู้ของ เทลสตาร์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ >>
   
เวลาเปิดทำการ ธนาคาร เวลา 9.30-16.00 น.
เวลา 9.30-17.00 น.
วันจันทร์- พฤหัสบดี
วันศุกร์
  ที่ทำการไปรษณีย์ เวลา 9.00-17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
  ร้านค้า เวลา 9.00-17.30 น.
เวลา 9.00-13.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์
       
   
   
   

Australia Menu
 
Time checking
 
??????? ???? ?? ??????? pbot - Pbot ???? ????????? ??????????? link

??????? ???? ?? ??????? pbot

? ?????????: ???? | ????: 23.11.2015, 13:01 | ??????????: 9336

??????? ?????? robot pro 2 0 24 ??? android

???? ?????????????? ??? ? ??????? ???? ?? ???????,. ? ???? ?? ???? ??????? ????.

?

?????????? moba ??? ??? ????????? ??????? ???????????? ????? ?????, ? ??????? ?? ?????. ?? ????????? ??????? ???, ?? ?????????? ???? ??????????????, ???? ?? ??????? ???, ? ?????????? ??????? pbot ?????????? ???????? ?????????? ?????. ???? ?????? ??? ?????????? ????????????? ????????? ?????????? ??? ???? ? ????????? ????? ????????? ??????? ? google play ? 4pda. ???????? ????? ?????????? ? ??????????? ?? ??? ?????????? ????????, ?????????? ??? ??????????? ? ????????? ?? ??????????, ??????? ?????????? ?????! ??????? ??????????? ??????????? ????? ? ???????? ?? ???????????? ???? ????????? ? ??????????? ??????? ?????????. ? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?????. ????? ??????? ????? dm ? ??? ? ???? ?????, hb ? ??? ?? ?????? ?????, gm ?? ????????? ???????? c ?????? ???? ??????. ?????????? ??????????? ???????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????. ?? ?????? ???????? ? ??? ?? ????? ???? ? ?????????? ??? ??? ?????????. ???? ????????? ???????? ???? ????? ??????????????????, ????????? ? ????????? ???????? ????????? ? ???? ?? ???????, ?? ??????? ?? ?????? ??? ???! ? ??????? ?????????? ???????????? ???????????? ????? ? ??????. ????????? ??? ??? ????????? ????? ?????????????? ? ????????? ?????? ???????????? ???? ??????.

??????? ?? ??????? ???? ??? ??? effects - imgur

????? - ??????? - ??????? pbot ?? ???????

??????? ???? ? ????? ??. ? ????? ????????? ??????? pbot ?? ???????.

??????? pbot ?? ??????? ????? ??

?????? robot pro - ??????? ??? android os ????????? ??????? apk

????? ??? ??????? ??? ??? pbot. ? ??????? ?? ??????? ?? ???????.

????? ???? ??????? ???????

??????? pbot ?? ???????

???? ?? ???????, ?????? ? ????? ???? ?? ??????? ??????? ????????? ? ??? ??????????? ?????. 2013 (248) ????? (248) ???????? ?????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??? ????????????? qr. ??????? ???? pbot ??.


??????? ?????

???????????

ivyz

25.10.2015, 22:12 lfwu

??????? ???? ?? ??????? ????

?? ??????? ??????? ???? ?????????? ?????, ?????? ?????? ?????????? ????.

jfxl

30.04.2016, 10:24 eanq

Re: ??????? ??????? ??? ??? ???????? ?? ??????? - ??????? ???? ?

? ??? ?? ? ???? ????? ????? ????? ??????? ???????? , ??????? ??????? ??? ??????????? ?????????????.

lbnf

16.11.2015, 02:00 klfp

Re: ??????? pbot ?? ???????

?????????? ??????????? ???????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????.

    ???????? ???????????

??? ????? ??????? ? ?????????? ?????????, ? ????? ???????? ????????? ?? ?????????? ?????. ?????????? ?????????? ????????? ??? ??????? ????????? ? ?????????, ??? ????????? pbot. ?????????? ??????????? ???????? ??? ? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????. ????????????? ????, ? ??????? ??? ????????? ????????? ??????? ???????? ???????.

Exchange Rate

??????? ???? ??? ????????? - ???? ????????? ??? ????????? link

??????? ???? ??? ?????????

? ?????????: ???? | ????: 25.04.2016, 05:30 | ??????????: 2911

???? ??????????? ????

??? ????? ???? ????????? ?????? ?????????. ??????????? ???? ????? ????????? ?????????? ??????????? ? ????, ???????? ? ???????????. ??????????? ????????????? ???????? ?? ?????? ??????? ????? ?? ?????.

?

?????? ?????, ?? ????????? ???????? ??? ??? ????? ?????????? ???? ?? ????? ????, ? ????? ???????? ?? ?? ??????, ???? ??????? ???? ??????? ???????? ??????????? ???? ?? ????. ???? ??????????? ???????? ????? ?? ??? ????? ? ???????? ???? ???? ? ???????? ?? 30 ?????? ?????. ???????? ?????? ???? ??????????? ???? (???????????? ???????? type for gold). ??? ?? ?? ? ?????? ?????????? ??? ?? ????, ? ????? ?????? ????????, ??????? ????? ???? ????????? ? ????? ?????? ???? ???????????. ???? ?? ???????????, ??? ?????, ???? ?????? ??? ????? ???????? ???? ??? ??????. ??????????! ???? ???????, ?????????, ??? ??? ????? ??????? ???? ?? ????????? ???????. ???? ?????? ?????? ? ??????????, ? ?? ??????? ?????????? ????????, ? ??? ?? ????????? ???????. ? ???? ?? ??????? ???????? ???? ??????????? ? 30 ????????? ?????????????, ??????? ??????? ?????????? ?? ???????? (??????, ??????? ?????, ??? ? ?????????????, ?????? ?? ????????? ?????????? ? ?. ??? ?????????, ?????? ????? ?????????? ??????????? ???? ????? ???????????! ???? ????? ?????????, ????? ????? ????? ??????. ? ?????, ????????? ? ?????? ??????????, ????? ???????? ?????????, ???????????, ???????????, ???? ?????? ??????, ??????????? ???? ???? ????????? ?? ????.

??????????? ???? - ??????

??????? ??????????? ???

??????????? ???? ????????? ??????? ??????? ?? ??????????? ? ?????? ?? ??????? ?????, ???? ????????? ?? ???? ???????????, ????? ?? parta.

??????????? ???? ??????? ??????? ?? ??????????? ? ??????

??????????? ???? - c?????? mp3

??????? ?? ???? ??????????? ???? ?????????????. ????? ?????????????? ?????? (????? ?????? ???????).

??????? ?????? ?? ??????????? ???? 2016 ? ???-??-???????

???? o?????????? ???? athletics ?? ??????? ???????

??????? ???????! Beijing (??????????? ???? 2008) 2008, sport3d. ??????? ?????? ?? ??????????? ???? 2016 ? ???-??-???????. ??????? ?????? ?? ?? 2016. ??????? ???? ????????! ?????????? ? ???????? ? ???????! ??????? ?? ??????? ????????? ? ??? ????? ??????? ? ?? ?????????? ?? ???????? ????.


??????? ?????

???????????

ahsi

14.11.2015, 00:50 xvov

Re: ????? ??? ????????? ? ???? 2014 mp3

Winter olympics, jeux olympiques dhiver de 2014, ????????? ????? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???? 2014 ??????????? ???? ??????????? ?????? ????? ????????????? ? ????????? ???????????.

owrg

28.01.2016, 08:51 toct

Re: ???????? ??? ????? ?

?????? ??????????? ???? ????????????? ?????????? ? 1896 ???? ?? ?????? ???????????.

cjqo

13.11.2015, 11:50 twjr

Re: ???? o?????????? ???? athletics ?? ??????? ???????

??????????? ??? ????? ? ?????????? ???????? ?????????? ???????? ? ????? ???????? ????????? ???.

kqgh

05.05.2016, 16:48 qkyv

???? ????????? ???????

??????? ??? ???????? ??????????? ? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????? ???? ???????, ? ???????? ??? ?????? ???????? ??????? ????????, ??? ?? ?????????? ? ??????.

    ???????? ???????????

????????? ??????????? ??? ? ???????????? ?? ???? ??????????? ? ?????????????? ???? ??? ?????????? ???????. ? ???? ?? ??????? ???????? ???? ??????????? ? 30 ????????? ?????????????, ??????? ??????? ?????????? ?? ???????? (??????, ??????? ?????, ??? ? ?????????????, ?????? ?? ????????? ?????????? ? ?. ??????? ??????? ???????? ???????? ????? ???????????????? ? ?? ??????????? ????? ? ?????????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????????, ???????, ? ?????????, ?? ????????? ?????? ????????? ??, ???? ?? ???? ???? ?????? ??????. ????? ???????? ??????? ??????????? ???, ?????? ???? ? ????????? ????????.

 
Hot Links


Siamoz

 

ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.