There are currently 2 users on this website.
login Go 
 
 
Australia
    Study in Australia
 Why Australia??
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ ได้ทำงานร่วมกันภายใต้กรอบคุณวุฒืการศึกษาแห่งชาติ ที่มีหลักการในแนวทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และมีหลักประกันคุณภาพทางการศึกษา
การศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียได้รับการควบคุมมาตรฐานโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษา รักษามาตรฐานของตนไว้
กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย
หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) กำหนกระดับของการศึกษาและชื่อคุณวุฒิของ ระดับนั้นๆ และยังมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง ผลการศึกษาของแต่ละคุณวุฒิ ซึ่งกรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลียนี้ ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย และยังเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ นักเรียนสามารถย้ายระบบการศึกษาจากระบบหนึ่ง ไปยังอีกระบบหนึ่งที่เชื่อมต่อกันได้ และสามารถย้ายจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้โดยง่าย
การรับรองคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย ต้องจดทะเบียนขึ่นตรงต่อ รัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงและมาตรฐานการควบคุมความประพฤติของคนในสถาบัน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง สถาบันเอกชนและรัฐบาล และรวมถึง ระบบการเรียน คุณภาพการสอน ของอาจารย์และครู สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆ ดังนั้น จึงจะมั่นใจได้ว่า นักเรียนต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้อง
 
ความแตกต่าง ระหว่างประเทศไทย กับ ออสเตรเลีย
การเรียนการสอนที่มีความแตกต่าง ความใกล้ชิดกับอาจารย์ การตรงต่อเวลา และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรียน ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องกล้าที่จะถาม เพราะถ้าคุณไม่ถาม อาจารย์ก็จะไม่บอก เพราะคิดว่าเราเข้าใจแล้ว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คุณไม่จำเป็นต้องใส่ Uniform และไม่จำกัดด้านอายุหรืออาชีพ ใครก็เรียนได้ 2 x Lectures class & 2 x Tutors class จำนวนนักเรียน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเรียนออสเตรเลีย
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น ทางด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ขนบธรรมเนียยม การใช้ชีวิตประจำวันของเขา หรือแม้แต่การฝึกฝนทางด้านภาษา เพราะออสเตรเลียจะมีคำบางคำที่เป็นคำศัพท์เฉพาะ ก็ต้องฝึกท่องจำไว้ด้วย และที่สำคัญต้องค้นหาตัวเอง ให้เจอ ว่าคุณอยากเรียนคณะอะไร สาขาวิชาชีพอะไร เพื่อให้ตรงกับสายงาน ที่เราอยากจะทำเมื่อเรียนจบแล้ว อาชีพ Parft Time ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กนอกหลายคนอาจจะต้องทำเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนไปด้วย และสุดท้ายที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ คือ เตรียม Orientation และการจัดตารางเรียนและตารางกิจกรรมอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง >>

เตรียมตัวก่อนไปเรียน
 • ไปเรียนภาษาเพิ่มเติม หรือคอร์สเรียนสั้นๆ เช่นการเรียนทำอาหาร การเรียนนวด
 • เตรียมเสื้อผ้า รองเท้า (โดยเราควรจะต้องรู้ว่า ช่วงที่ไปเรียนเป็นฤดูอะไร) สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ยาสระผม สบู่อาบน้ำ หรือถ้าใช้คอนแท็คเลนส์ ก็ควรเตรียมไปให้พร้อมเลย เพราะที่นั่นมีราคาแพง
 • ควรไปตรวจและทำฟันให้พร้อมก่อนที่จะไปเรียน เพราะที่ออสเตรเลียมีราคาแพง
 • ตัดผมไปให้เรียบร้อย
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือ
 • พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และ พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ (Talking dic) รวมถึงโน๊ตบุ๊คด้วย
 • ทำบัตร ATM ต่างๆ
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ Pocket Money
 • เตรียมตัวเมื่อไปถึงออสเตรเลียแล้ว
 • ควรเดินทางไปก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์ เพื่อเป็นการปรับตัว และไปดูที่เรียน ถนนหนทางต่างๆ รวมไปถึงการไปดูงานไว้ล่วงหน้าด้วย
 • ถ้าเราต้องการทำงาน สิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำคือ Work Permit
 • ควรมีโทรศัพท์มือถือ และหาซื้อซิมการ์ด เพื่อความสะดวกในการติดต่อเรื่องสำคัญต่างๆ
 • หลังจากเรียนจบ
 • เมื่อกลับมาถึง ตวรพักก่อน ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วจึงค่อยหางานทำ
 • ถ้าคิดจะกลับไปเรียนต่ออีก ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม
 • เรียนด้วย ทำงานด้วย
  คนที่ต้องการเรียนและทำงานไปด้วย สามาถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน ช่องทางที่คุณจะสามารถหางานพิเศษได้ มีดังนี้
 • หากคุณเรียนในสายอาชีพ ทางสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่นั่น จะมีการจัดแนะแนว และให้ข้อมูลในการหางานให้กับคุณ รวมทั้ง บางที่จะมีการยื่นใบสมัครให้ด้วย
 • เว็บไซต์จัดหางาน
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 • อืนๆ

 • ทั้งนี้ ทั้งนั้น การทำงานพิเศษของนักเรียนนั้น สามารถเลือกทำงานได้บางประเภทเท่านั้น เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยร้านขายของ พนักงานโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
     
     
     
     

  Australia Menu
   
  Time checking
   
  ??????? ????? ????????? ??????? - ??????? ???? ???? ??????? creeper face ?

  ???: ??????? ????? ????????? ???????

  ????????:  1

  ?????????? 

  ????????
  ^
    ??? ?????????  |  ????? ??????
  ?????
  ?????????

  Vlad

  ????: 3 ??????

  ?????????: 23

  flag

   

  30-???-15 20:47

  [??????????] 

  ?????? ????!
  ????? ??????? ???-?? ?????????? - "??????? ????? ????????? ???????", ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ????? ????????
  [???????]  [??] 

  Tekila

  Top User 12

  ????: 1 ??? 7 ???????

  ?????????: 704

  31-???-15 08:16 (?????? 11 ?????)

  [??????????] 

  Vlad ?????(?):
  ?????? ????!
  ????? ??????? ???-?? ?????????? - "??????? ????? ????????? ???????", ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ????? ????????

  ??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????  pic
  [???????]  [??] 

  Vlad

  ????: 3 ??????

  ?????????: 23

  flag

  31-???-15 08:36 (?????? 20 ?????)

  [??????????] 

  Tekila, ???????, ?????? ?????? ? ??? ????????!!!


  [???????]  [??] 

  AndreyWar

  ????: 1 ??? 2 ??????

  ?????????: 2375

  ??????: ??????? No-13 ? ???????, ?????? ?? ??????? ???????

  flag

  31-???-15 12:41 (?????? 4 ????, ???. 31-???-15 12:41)

  [??????????] 

  Tekila ?????(?):
  ??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????

   

  ?????????? ?????? ?????. Tekila ?? ??????????? ??????!

  [???????]  [??] 

  logonars

  ?????????????

  la

   

  ????: 5 ??? 3 ??????

  ?????????:6390


  02-???-16 13:33 (?????? 2 ???)

  [??????????] 

  ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
  ?????? ???????? ??????????????.

  ? ????????? ?????????????
  [???????]  [??] 

  LIBERIA

  ????: 7 ???????

  ?????????: 51

  flag

  02-???-16 22:05 (?????? 8 ?????)

  [??????????] 

  logonars ?????(?):
  ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
  ?????? ???????? ??????????????.

  ?? ????????????? ?????? ? ?? ????? ???? chmok ??????? - ???????!

  ????????,??? ?????...??????,??? ????...
  [???????]  [??] 

  XaJI9lBa

  ????: 2 ???? 5 ???????

  ?????????: 2697

  flag

  03-???-16 15:29 (?????? 17 ?????)

  [??????????] 

  ???????) ???? ????????? ????? ?????????? ??????
  picpicpicpicpic
  [???????]  [??] 

  Alien234

  ????: 2 ??????

  ?????????: 137

  ??????: ???????????

  flag

  04-???-16 20:10 (?????? 1 ???? 4 ????, ???. 04-???-16 20:10)

  [??????????] 

  ??????, ???!
  [???????]  [??] 

  irinka

  ????: 6 ??? 2 ??????

  ?????????: 802

  ??????: ??????

  flag

  16-???-16 06:46 (?????? 11 ????)

  [??????????] 

  ???????, ?????? ??????: link
  [???????]  [??] 

  190186

  ????: 2 ???? 4 ??????

  ?????????: 9

  flag

  07-???-15 15:20 (?????? 2 ?????? 1 ????)

  [??????????] 

  ???????! ??????, ??? ???????? ???????

  [???????]  [??] 
  Quick Reply
              ?
    
   
  ????????
  link

  ??????? ????? ????????? ???????

  51
  1571
  3

  ???? ??????? ??? ?????????? - ????? - ?????????. . ????? ??? ????????? 1. ??? minecraft pe ??????? ???? ??????? ?? ?????????. . ???? ???????? ??????? ?? ???? minecraft. ????? ??? ????????? ??????? ???.

  ? ??????? ??????? zyxel kinetic lite, ?????????? ???????? ?? ?????? ??????????? 15/5 ?????? ? ?? ????? ? ?? ???????, ?????? ?? ????? ? ???????? ?????????, ????? ????? ? ?????????, ??? ??? ??????? ? ???????. ? ???? ????? ??????????? ????????????, ????? ??????? ??????, ?? ?????? ?????? ??? ? ?? ?????????? ??????? ?????, ??? ? ???? ??????????? ???? ???????? ???? ????, ?????????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ???????, ????:

  ??????? stalker clear sky v 1 5 10 rueng nodvd - ??????? 2

  ???? ??????? - ????? ?????????? - ?????????. ?? ? ???? ??????????? ???.

  ??? ??? minecraft ??????? ????? ??? minecraft ????????? ??????? ???? ??????? ??? ?????????. . ?

  ?????? ? ????? ?????????? ?? ??????? ?????? ? ????????? ??? ?????? ? ????? ?? ????? ?????? ? ??? ?? ????. ??????? ? ???????? ??? ????? ????????????? ??? ?????????-1.

  ??????? ???? ???? ??????? ?? ???? - ????? ???

  ???? ??????? ? ?????-????????? ???????.

  ???? ??????? ??? minecraft - ??????? ?????

  ??? ???????? ???? ???????, ??????? ????? ????? ???????????? ??? ???? ?? ????????. .

  ??????? ???? ???? ??????? creeper face

  ??-??!! ?????????! ??????? ?? ???? ????? ? 10?????, ?? ???? - ???????.? ??? ???, ??? ???? - ?? ???????? ????? ??? ??? ????? - ???? ?? ???????? ????????.

  ???? ???????????? ??????? ??? minecraft

  ????? ??????
  ???? ??? farming simulator 2015 ??????? -

  ??? ?? ???????? scania heavy transport truck ???

  ???? ??? farming simulator 2015. ????????? ?????? ??????? ??? ??? 500 ??? farming simulator 2016.
  Adobe photoshop lightroom 6 1 final x64 2015 ?? portable

  ???????? ????????? sergey2602 ex ua

  Bus simulator 2012 (2012ger) , ???????? ????? 1359763 ?? ????? qiqru.
  German truck simulator 2010 - ??????? ?????

  Scania german truck simulator ??? ???? ???????

  ???? ??? german truck simulation. ??? ????????? ???????? ?.
  ??? ??????
  ??????? ??????? /   ???????????
  / gxtk
  ?? ????? ??? ???????? ? ? ???????? ??? ?????????
  / hswu
  ???????, ????????, ? ??????? ?? ????? ? ????, ???? ?? ???????, ???????? DAW.
  / biwh
  ????????- ? ??? ???? ????? ???- ?????????? ???.
  / uxmy
  ? ????? ?? ????????? ? ????? borats ? ?? ???????? ?????????????? ??????? ?? ????????? ? ?????????? ??????? ? ? ??????? ????? ??????? ???? ???? ?? ???????? ? Langley ? ?? ???????? (???????? ?? ???????? ????????), ? ?? ??????? - ?? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ???????? ???????????, ?????????? ???????????, ? ? ???? ??? ??????? ?? ?????????, ??? ?? ???? ???????? ???? ?????? ????????-???????? ?????, ?? ??????? ??????? ???? ???? ??? ??????, ? ??? ?? ??????? ????????? ???? ?? ????? ???? ?????? ??? ? ??? ??? ??????????
  / smbx
  ???????, ? ????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ????? ??? ??????? (?????????/??? UV) ? ????? ? ??????? (???? ?? Rocking Stones Parallax).
  Exchange Rate

  ??? ??????? ????????? ????????? ? ???? ??????? - ????????? ???? ?? ???? ??????? ??????? ????????? - youtube ?

  ???: ??? ??????? ????????? ????????? ? ???? ???????

  ????????:  1

  ?????????? 

  ????????
  ^
    ??? ?????????  |  ????? ??????
  ?????
  ?????????

  Mylena

  ????: 3 ??????

  ?????????: 23

  flag

   

  30-???-15 20:47 (5 ??????? 7 ???? ?????, ???. 31-???-15 09:05)

  [??????????] 

  ?????? ????!
  ?????? ??????? ???-?? ?????????? - ??? ??????? ????????? ????????? ? ???? ???????, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????
  [???????]  [??] 

  Tekila

  Top User 12

  ????: 1 ??? 7 ???????

  ?????????: 704

  31-???-15 08:16 (?????? 11 ?????)

  [??????????] 

  Mylena ?????(?):
  ?????? ????!
  ?????? ??????? ???-?? ?????????? - ??? ??????? ????????? ????????? ? ???? ???????, ?????????? ?????????? ?? ????, ? ?? ?? ?????? ????????

  ??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????


  p.s ? ???? ?????? ??????? ??? ??????????, ????? ??????? - ??? ?????????, ??????? ????-???? ?????? - ????? ?? ??? ? ?????????
  pic
  [???????]  [??] 

  Mylena

  ????: 3 ??????

  ?????????: 23

  flag

  31-???-15 08:36 (?????? 20 ?????)

  [??????????] 

  Tekila, ???????, ??????? ?????? ? ??? ????????!!!


  ?? ??, ????????? ?????? ? ????-???? ???????, ????????? ?????? ????? ????????, ?????, ??????? ??????? ??? ????????, ? ???????? ?????
  [???????]  [??] 

  AndreyWar

  ????: 1 ??? 2 ??????

  ?????????: 2375

  ??????: ??????? No-13 ? ???????, ?????? ?? ??????? ???????

  flag

  31-???-15 12:41 (?????? 4 ????, ???. 31-???-15 12:41)

  [??????????] 

  Tekila ?????(?):
  ??? ????, ????? ?? ??? ???????? ????????: ???????

   

  ?????????? ?????? ?????. Tekila ?? ??????????? ??????!

  [???????]  [??] 

  logonars

  ?????????????

  la

   

  ????: 5 ??? 3 ??????

  ?????????:6390


  02-???-16 13:33 (?????? 2 ???)

  [??????????] 

  ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
  ??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
  ?????? ???????? ??????????????.

  [???????]  [??] 

  LIBERIA

  ????: 7 ???????

  ?????????: 51

  flag

  02-???-16 22:05 (?????? 8 ?????)

  [??????????] 

  logonars ?????(?):
  ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ? zip ??????? - ??????? ?? ??????????
  ??? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?????????? - ??? ??? ???????
  ?????? ???????? ??????????????.

  ?? ????????????? ?????? ? ?? ????? ???? chmok ??????? - ???????!

  ????????,??? ?????...??????,??? ????...
  [???????]  [??] 

  XaJI9lBa

  ????: 2 ???? 5 ???????

  ?????????: 2697

  flag

  03-???-16 15:29 (?????? 17 ?????)

  [??????????] 

  ???????) ???? ????????? ????? ?????????? ??????
  picpicpicpicpic
  [???????]  [??] 

  Alien234

  ????: 2 ??????

  ?????????: 137

  ??????: ???????????

  flag

  04-???-16 20:10 (?????? 1 ???? 4 ????, ???. 04-???-16 20:10)

  [??????????] 

  ??????, ???!
  [???????]  [??] 

  irinka

  ????: 6 ??? 2 ??????

  ?????????: 802

  ??????: ??????

  flag

  16-???-16 06:46 (?????? 11 ????)

  [??????????] 

  ????? ?? ???????????! ?? ??? ?????? ?????? ????? ???????? - ??? ???? ????????, ??? ???? ????? ??????? - ??? ????
  [???????]  [??] 

  190186

  ????: 2 ???? 4 ??????

  ?????????: 9

  flag

  07-???-15 15:20 (?????? 2 ?????? 1 ????)

  [??????????] 

  irinka

  ???? ?? ??? ?? ???? ??????????, ????????? ?????? ???????? ????!

  [???????]  [??] 
  Quick Reply
              ?
    
   
  ????????
  link

  ??? ??????? ????????? ????????? ? ???? ???????

  93
  2642
  8

  ??????? ????????? ???? ?????? ?? android ????????? 4. ????? ???? ?????? ?? android ?????????. ?????????? ? ???????????? ??????? ???????, ??????? play market - ??? ?????????? ????????????? ?????????? google. . ??????????? ?????????? google play market (???? ??????). ???????? ??????! ?? ????? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? google play market ??? android, ??????? ???????? ?????????, ? ??? ?? ????????????? ?????? ? ???, ???. . ??? ??????? ????????? ??????? ???? ? playmark. ????? ?????? ?? 2029 ???? 1 ???. ??? ?????????? ???? ?? ????????? ????? ?????.

  ??????? ???????? ? ????? ????? ??????????, ?? ??? ? ????????? ?? ???? ?????????? ???????????? ???????? ??????????) fdgd, ????? ? ???? ???? ?????-?????? ?????????? ?? ???? ???????? ???????????? ?????? ?????-?????? "500 ???????? ?????100 ????/c L2TP"— ????????? ?? ? ????????? ??????? ??????????????? ??????/????? "??????? ????????" ?? ?????-????? ? ?????? ??????? 560 ???./???? ??????? Toolbars: ???????? ?????? ???????? ?? ?????? ???????????. ???????? Import, ? ?????? ????? ???????(?:)/ProgramData/TSplines/Rhino ???????? ???? Tsplines.tb. ? ??????????? ??????, ?????????

  ??????? stalker clear sky v 1 5 10 rueng nodvd - ??????? 2

  ???? ?????? ??????? ??? ???????? ??? ???????????. ??????? ????? ?????? ? ????????????? ? ???????? ? ???? ????????? ???????????? ?????????, ??????? ????? ??????? ??? ?? ??????, ??? ? ?????????. . ???? ? ? ???? ?????? ??????? ??????????!! ? ????? ?????? ? ????, ???????????.

  ????? ???????????, ?????????, ??????????? ? ??????? ???? ?????????. ??? ??????? ??? dayz ??? minecraft pe ?????? 0. . ?

  ??????? android ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? ? ????????? ???????????????? ????????? google. ? ?????, ????? ??? ???????? ???-?? ??????? ??????, ????????? ???????? ?????, ?? ??? ????? ?????, ???? ?????????, ??????? ?? ???????.

  Minecraft pocket edition ??????? ?????? google play - ???????

  ??? ??????? ????? ??? ?????????. ?????????? ?? ????????? ???? ? ?????????. ??????? ????????? ???? ?????? ????? ?? ??????-?????? ????.

  ??????? google play market android ????????? ???? ????

  ??????? ????????? ?????? ????????? ? ???? ??? ???????. ????? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????, ????? ???????????? ???? ?????? ??????? ????? ??????????? ??????? ????????????. .

  ??????? ???? ?????? ?? ??????? ?????????

  ??? ??????? ?? ???????? ??? ????? ?? ??????? ??????. ??????? ????? ?? ????? ? ????? ?????? ??????, ??? ?????? ?????????? ?????? ????????? ???? ???????? ? ????????? ?????????. ??? ????? ?????? ?????. ?? AlexSoft ??? ????? 8 ?????.

  ????????? ???? ?? ???? ??????? ??????? ?????????

  Minecraft pocket edition ??????? ?????? google play - ???????

  ????? ??????
  Agrar simulator 2011 - ???? ?????? ?????????

  ??? ????????? farming simulator 2011 -

  ???? ?????? farming simulator 15. ????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ????.
  ????? ?? ?????? ??? euro truck simulator 2

  ???? ??? euro truck simulator 2 ???????? 9

  euro truck simulator 2 ???? ??????????? ?????????. ????????? ? ?????? ??? ets 2 ?? ?????? ?? ????.
  ??? ropa nawaro-maus ??? farming landwirtschafts

  ??????? ??? ropa ?uro-bunkermaus ??? farming simulator

  ???????? ???????? ? ???? ??????? ?????? ???????? ropa euro tiger v8-3 xl, ropa pr- xl ??????? ??? ?????? ? ?????? ??? ???????????????.
  ??? ??????
  ??????? ??????? /   ???????????
  / uhwz
  ? ???? ????????? ???????? ????????? ???? ???\???\??? ? ???????? ?????, ??????? ???????!!!!
  / equp
  57248422SerGoLeOne ???????!
  / lpkp
  ? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ??????? ??? ???????????? ?????. ??????? ???? ???????????? ???????? ????? ?? ????????? ? ????????, ??????? ???? ???? ?? ?????????? ????? ? ???????????????? ??? ???????????? ??-????.
  / stxx
  ??????:?????? ??????? ????
  / weso
  ?? ??????? ?? ???????? ? ???????? ??????????? ? ?????? ?????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ? ???? ????:

   
  Hot Links


  Siamoz

   

  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.