There are currently users on this website.
login Go 
 
 
Australia
    Study in Australia
 Why Australia??
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ ได้ทำงานร่วมกันภายใต้กรอบคุณวุฒืการศึกษาแห่งชาติ ที่มีหลักการในแนวทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และมีหลักประกันคุณภาพทางการศึกษา
การศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียได้รับการควบคุมมาตรฐานโดยรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษา รักษามาตรฐานของตนไว้
กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย
หรือ Australian Qualifications Framework (AQF) กำหนกระดับของการศึกษาและชื่อคุณวุฒิของ ระดับนั้นๆ และยังมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึง ผลการศึกษาของแต่ละคุณวุฒิ ซึ่งกรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลียนี้ ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องจากรัฐบาลออสเตรเลีย และยังเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ นักเรียนสามารถย้ายระบบการศึกษาจากระบบหนึ่ง ไปยังอีกระบบหนึ่งที่เชื่อมต่อกันได้ และสามารถย้ายจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่งได้โดยง่าย
การรับรองคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย ต้องจดทะเบียนขึ่นตรงต่อ รัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงและมาตรฐานการควบคุมความประพฤติของคนในสถาบัน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง สถาบันเอกชนและรัฐบาล และรวมถึง ระบบการเรียน คุณภาพการสอน ของอาจารย์และครู สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆ ดังนั้น จึงจะมั่นใจได้ว่า นักเรียนต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้อง
 
ความแตกต่าง ระหว่างประเทศไทย กับ ออสเตรเลีย
การเรียนการสอนที่มีความแตกต่าง ความใกล้ชิดกับอาจารย์ การตรงต่อเวลา และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรียน ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ต้องกล้าที่จะถาม เพราะถ้าคุณไม่ถาม อาจารย์ก็จะไม่บอก เพราะคิดว่าเราเข้าใจแล้ว นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คุณไม่จำเป็นต้องใส่ Uniform และไม่จำกัดด้านอายุหรืออาชีพ ใครก็เรียนได้ 2 x Lectures class & 2 x Tutors class จำนวนนักเรียน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเรียนออสเตรเลีย
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น ทางด้านวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ขนบธรรมเนียยม การใช้ชีวิตประจำวันของเขา หรือแม้แต่การฝึกฝนทางด้านภาษา เพราะออสเตรเลียจะมีคำบางคำที่เป็นคำศัพท์เฉพาะ ก็ต้องฝึกท่องจำไว้ด้วย และที่สำคัญต้องค้นหาตัวเอง ให้เจอ ว่าคุณอยากเรียนคณะอะไร สาขาวิชาชีพอะไร เพื่อให้ตรงกับสายงาน ที่เราอยากจะทำเมื่อเรียนจบแล้ว อาชีพ Parft Time ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กนอกหลายคนอาจจะต้องทำเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนไปด้วย และสุดท้ายที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ คือ เตรียม Orientation และการจัดตารางเรียนและตารางกิจกรรมอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง >>

เตรียมตัวก่อนไปเรียน
 • ไปเรียนภาษาเพิ่มเติม หรือคอร์สเรียนสั้นๆ เช่นการเรียนทำอาหาร การเรียนนวด
 • เตรียมเสื้อผ้า รองเท้า (โดยเราควรจะต้องรู้ว่า ช่วงที่ไปเรียนเป็นฤดูอะไร) สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ยาสระผม สบู่อาบน้ำ หรือถ้าใช้คอนแท็คเลนส์ ก็ควรเตรียมไปให้พร้อมเลย เพราะที่นั่นมีราคาแพง
 • ควรไปตรวจและทำฟันให้พร้อมก่อนที่จะไปเรียน เพราะที่ออสเตรเลียมีราคาแพง
 • ตัดผมไปให้เรียบร้อย
 • เตรียมโทรศัพท์มือถือ
 • พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และ พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ (Talking dic) รวมถึงโน๊ตบุ๊คด้วย
 • ทำบัตร ATM ต่างๆ
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ Pocket Money
 • เตรียมตัวเมื่อไปถึงออสเตรเลียแล้ว
 • ควรเดินทางไปก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์ เพื่อเป็นการปรับตัว และไปดูที่เรียน ถนนหนทางต่างๆ รวมไปถึงการไปดูงานไว้ล่วงหน้าด้วย
 • ถ้าเราต้องการทำงาน สิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำคือ Work Permit
 • ควรมีโทรศัพท์มือถือ และหาซื้อซิมการ์ด เพื่อความสะดวกในการติดต่อเรื่องสำคัญต่างๆ
 • หลังจากเรียนจบ
 • เมื่อกลับมาถึง ตวรพักก่อน ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วจึงค่อยหางานทำ
 • ถ้าคิดจะกลับไปเรียนต่ออีก ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม
 • เรียนด้วย ทำงานด้วย
  คนที่ต้องการเรียนและทำงานไปด้วย สามาถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน ช่องทางที่คุณจะสามารถหางานพิเศษได้ มีดังนี้
 • หากคุณเรียนในสายอาชีพ ทางสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยที่นั่น จะมีการจัดแนะแนว และให้ข้อมูลในการหางานให้กับคุณ รวมทั้ง บางที่จะมีการยื่นใบสมัครให้ด้วย
 • เว็บไซต์จัดหางาน
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 • อืนๆ

 • ทั้งนี้ ทั้งนั้น การทำงานพิเศษของนักเรียนนั้น สามารถเลือกทำงานได้บางประเภทเท่านั้น เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยร้านขายของ พนักงานโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
     
     
     
     

  Australia Menu
   
  Time checking
   
  www.onyoursite.com | 502: Bad gateway

  Error 502 Ray ID: 41fecb04051aaa80 • 2018-05-24 09:39:05 UTC

  Bad gateway

  You

  Browser

  Working
  Singapore

  Cloudflare

  Working
  www.onyoursite.com

  Host

  Error

  What happened?

  The web server reported a bad gateway error.

  What can I do?

  Please try again in a few minutes.

  Exchange Rate

  www.onyoursite.com | 502: Bad gateway

  Error 502 Ray ID: 41fecb0796c5aa80 • 2018-05-24 09:39:06 UTC

  Bad gateway

  You

  Browser

  Working
  Singapore

  Cloudflare

  Working
  www.onyoursite.com

  Host

  Error

  What happened?

  The web server reported a bad gateway error.

  What can I do?

  Please try again in a few minutes.

   
  Hot Links


  Siamoz

   

  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.