There are currently 2 users on this website.
login Go 
 
 
Australia
 Environment
ทำความรู้จักกับประเทศออสเตรเลีย ทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐต่างๆของออสเตรเลีย...
 
 
 
  
 Travel
สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และยังมีลักษณะที่เป็นเกาะ ทำให้มีเอกลักษณ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และมีสิ่งน่าสนใจมากมาย เช่น สัตว์ที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ออสเตรเลีย อย่างหมีโคอาล่า และจิ้งโจ้ เป็นต้น หรือไม่ว่าจะเป็นแหล่งช๊อปปิ้งต่างๆ ก็มีให้เลือก เพื่อความบันเทิงเช่นกัน...
 
  
 Life and Culture
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลีย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 21.4 ล้านคน รัฐที่มีประชากรมากที่สุดคือ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิคตอเรีย บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด คือบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศ มีชาวอะบอริจินเป็นชนชาติแรกที่มาตั้งรกรากในออสเตรเลีย เป็นชาวพื้นเมือง...
 
  
 Education
ข้อมูลของ ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันชั้นนำ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่น่าสนใจ...
 
 
  
 Study in Australia
เมื่อคุณคิดจะเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย... ที่นี่มีข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ มากมาย คุณจะตัดสินใจอย่างไร เลือกเรียนอะไร หรือแม้แต่ข้อมูลดีๆจากผู้มีประสบการณ์ ลองเข้าได้ที่นี่ ...
 
  
 Job Guide
ทำความรู้จักกับตัวเอง และเส้นทางสู่อาชีพที่คุณฝัน จะเตรียมความพร้อม เพื่ออนาคตที่ดีของคุณได้อย่างไร...
 
 
  

Australia Menu
 
Time checking
 
Current time and date
in any country!Times accurate within a minute, adjusted for winter/summer changes where applicable.

We strive for accuracy, if you find an incorrect time, please report it here.


Powered by On Your Site! © 2014
oysxseriesxa

Exchange Rate

Convert
 
into 

Currency rates based on interbank exchange rate, updated on April 15, 2014Currency exchange calculations listed here are unofficial and provided as a courtesy.


Powered by On Your Site! © 2014
oysxseriesxa

 
Hot Links


Siamoz

 

ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.