There are currently users on this website.
login Go 
 
 
Australia
    Environment
 Austrlia
 Map

Australian Capital Territory Victoria New South Wales Queensland Southern Australia Northern Torritory Western Australia

 ภูมิประเทศ
สหพันธรัฐออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศไทย มีลักษณะของประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่ระหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยเนื้อที่ ประมาณ 7,686,850 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศร้อยละ 65 เป็นทะเลทราย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก และ มีส่วนที่เป็นพื้นน้ำร้อยละ 1 เท่านั้น
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก หลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออก กับเขตเอาต์แบ็ก(ส่วนที่เป็นทะเลทราย) มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า "เขตเซนทรัลโลว์แลนด์" เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด เนื่องจากประเทศออสเตรเลีย มีพื้นที่ ที่กว้างใหญ่มาก จึงทำให้มีทัศนียภาพที่หลากหลาย ทั้งชายหาดที่สวยงาม ปะการัง  ป่าเขตร้อน เทือกเขา ทุ่งหญ้า และทะเลทราย เป็นต้น
 
 ภูมิอากาศ
ประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะของภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ หนึ่งในสามของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ที่เหลืออยู่ในเขตอบอุ่น
 
 ฤดูกาล
ฤดูของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 ฤดูด้วยกัน ได้แก่
 
ฤดู
ช่วงเดือน
ลักษณะอากาศ
ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่ง เขตป่า ฝนจะตกชุก
ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม
 
 เขตเวลา
เขตเวลา ของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่
 • Western Standard Time (WST)
 • Central Standard Time (CST)
 • Eastern Standard Time (EST)
 • Western Standard Time (WST)
  มีโซนของเวลาเป็น +8 ซึ่งเป็นส่วนของ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ช้ากว่าโซนตะวันออก 2 ชั่วโมง
  Central Standard Time (CST)
  มีโซนของเวลาเป็น +9.5 ซึ่งเป็นส่วนของ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และ เซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งจะช้ากว่าโซนตะวันออก 30 นาที
  Eastern Standard Time (EST)
  มีโซนของเวลาเป็น +10 เป็นอยู่ในส่วนของ รัฐนิวเซาท์เวลส์, แคปปิทอลเทอร์ริทอรี, วิคตอเรีย, แทสมาเนีย และ ควีนส์แลนด์

   
  นอกจากนี้ที่ออสเตรเลียก็ยังมีช่วงที่เรียกว่า Daylight saving Time (DST หรือ Summer Time) คือช่วงฤดูร้อนของออสเตรเลีย จะมีช่วงเวลาในตอนกลางวัน ที่ยาวนานกว่าตอนกลางคืน จึงต้องปรับเวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง และจะปรับลดลง 1 ชั่วโมงไปเป็นเหมือนเดิม เมื่อหมดช่วง DST หรือหมดช่วงฤดูร้อน ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม โดยจะไม่มีช่วง DST ในรัฐควีนส์แลนด์ และ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

  การเปลียนแปลงเวลาของออสเตรเลีย ในปี 2008
  DST จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 เมษายน 2008 - 5 ตุลาคม 2009
  ยกว้นที่รัฐออสเตรเลียตะวันตก จะอยู่ในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2008 - 26 ตุลาคม 2009
   
   การเมืองการปกครอง
  ประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ กับอีก 2 ดินแดน ได้แก่

  รัฐควีนส์แลนด์
  รัฐแทสเมเนีย
  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
  รัฐนิวเซาท์เวลส์
  รัฐวิกตอเรีย
  รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
  นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
  ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (เขตเมืองหลวง)

  เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือเมืองแคนเบอร่า (ได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ.1927)
  ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งรับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่นการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ และรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้านการศึกษาการคมนาคม ขนส่ง การบริหารสาธารณสุข รักษากฎหมายภายในรัฐของตน และดูแลระบบสาธารณูประโภคต่างๆ มีระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งออสเตรเลีย ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

   
   

  Australia Menu
   
  Time checking
   
  www.onyoursite.com | 502: Bad gateway

  Error 502 Ray ID: 48bb282253d7a95a • 2018-12-19 16:13:29 UTC

  Bad gateway

  You

  Browser

  Working
  Singapore

  Cloudflare

  Working
  www.onyoursite.com

  Host

  Error

  What happened?

  The web server reported a bad gateway error.

  What can I do?

  Please try again in a few minutes.

  Exchange Rate

  www.onyoursite.com | 502: Bad gateway

  Error 502 Ray ID: 48bb28256666a95a • 2018-12-19 16:13:30 UTC

  Bad gateway

  You

  Browser

  Working
  Singapore

  Cloudflare

  Working
  www.onyoursite.com

  Host

  Error

  What happened?

  The web server reported a bad gateway error.

  What can I do?

  Please try again in a few minutes.

   
  Hot Links


  Siamoz

   

  ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา
  Copyright ©2005, MTT Co Pty Ltd ACN 067 444 919 ABN 99 067 444 919 . All rights reserved.